(10.20 hodin)

(pokračuje Brožík)

Žádné námitky nevidím, návrh byl schválen a budeme pokračovat dál.

 

Poslanec Libor Ježek: Takže navrhuji hlasovat o bodu L4 na str. 18 pana kolegy Vlčka. Zpravodaj doporučuje, předkladatel doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 99 z přítomných 181 poslanců pro 180, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu O4 na str. 20 pana poslance Ježka. Zpravodaj doporučuje, předkladatel rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 100 z přítomných 181 poslanců pro 180, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu A24 na str. 7 rozpočtového výboru. Zpravodaj nedoporučuje a upozorňuji, že jeho přijetím se stane nehlasovatelný návrh F11 pana poslance Kocourka. Předkladatel má kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 101 z přítomných 181 poslanců pro 66, proti 92, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu A29 na str. 8 rozpočtového výboru. Zpravodaj doporučuje, předkladatel doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 102 z přítomných 181 pro 178, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu A30, který otevírá daň z přidané hodnoty, na str. 8 usnesení rozpočtového výboru. Upozorňuji, že jeho přijetím se stane nehlasovatelný návrh D1 až 3 pana poslance Krásy. Zpravodaj doporučuje, předkladatel rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 103 z přítomných 181 poslanců pro 169, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu A31 na str. 9 usnesení rozpočtového výboru. Opakuji, že se stane nehlasovatelný návrh F12 pana Kocourka. Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 104 z přítomných 181 poslanců pro 67, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu 32 na str. 9 usnesení rozpočtového výboru. Zpravodaj doporučuje, předkladatel rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 105 z přítomných 181 poslanců pro 180, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji společné hlasování o bodech C1, 2, 3 na str. 10 pana kolegy Šafaříka. Je to změna termínů. Zpravodaj doporučuje, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 106 z přítomných 181 poslanců pro 91, proti 87. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji společné hlasování o bodech 4 a 5 pana kolegy Šafaříka. Zpravodaj doporučuje, předkladatel rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 107 z přítomných 181 poslanců pro 177, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu A14 na str. 5 usnesení rozpočtového výboru. Upozorňuji, že ten byl k vládnímu návrhu zákona, a vzhledem k tomu, že body C4 a 5 byly přijaty, tak nemá smysl, nicméně je hlasovatelný. Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel je neutrální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 108 z přítomných 181 poslanců pro 85, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu D4 na str. 11 pana kolegy Krásy. Zpravodaj doporučuje, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 109 z přítomných 181 poslanců pro 115, proti 58. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu E pana kolegy Zaorálka na str. 11. Zpravodaj doporučuje, předkladatel rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 110 z přítomných 181 poslanců pro 176, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu G2 na str. 16 pana kolegy Gongola. Upozorňuji, že jeho přijetím bude pozměněn návrh pana kolegy Kocourka pod písmenem F3 o sazbě daně. Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 111 z přítomných 181 poslanců pro 24, proti 151. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP