(Jednání pokračovalo v 10.44 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Požádal bych všechny paní poslankyně a pány poslance, kteří jsou dosud mimo jednací síň, aby se dostavili. Budeme pokračovat v projednávání zákona o spotřebních daních. Jsme teprve v polovině hlasování o pozměňovacích návrzích. (Velký hluk v sále - pohyb poslanců po jednací síni.)

Požádal bych pana zpravodaje, aby se opět ujal své role, a všechny přítomné bych poprosil, aby zaujali svá místa v lavicích. (Atmosféra v sále se poněkud zklidnila.)

Pane zpravodaji, budeme pokračovat.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, legislativa dospěla k názoru, že návrh pana poslance Kocourka pod písm. F1 je nehlasovatelný, pan kolega Kocourek s tím souhlasí. A dále legislativa dospěla k názoru, že body F13, 14 a 15 jsou též nehlasovatelné. Pan kolega Kocourek s tím též souhlasí.

Navrhuji v tuto chvíli hlasovat společně o bodech F3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pana kolegy Kocourka. Upozorňuji, že přijetím bodu F8 se stává nehlasovatelným bod L2, přijetím bodu F9 se stává nehlasovatelným bod L3.

Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel i tyto body považuje za nehlasovatelné. V případě bodu F3 proto, že legislativní pravidla neumožňují, aby minimální sazby byly v zákoně, a u těch ostatních jde o kolizi s cenovým zákonem.

Celkově nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska jsme slyšeli. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 112 z přítomných 181 poslanců pro 111, proti 67. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu F2 na straně 14 pana kolegy Kocourka. Upozorňuji, že jeho přijetím se stane nehlasovatelným bod O1 pana poslance Ježka.

Zpravodaj doporučuje, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 113 z přítomných 181 poslanců pro 111, proti 62. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále navrhuji hlasovat o bodu F11 na straně 15 pana kolegy Kocourka.

Zpravodaj doporučuje, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 114 z přítomných 181 poslanců pro 110, proti 65. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále navrhuji hlasovat o bodu F12 na straně 15 pana kolegy Kocourka.

Zpravodaj doporučuje, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 115 z přítomných 181 poslanců pro 112, proti 64. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále navrhuji hlasovat společně o bodech F16 a F17 na straně 15 a 16 pana kolegy Kocourka. Jedná se o posunutí termínu zrušení Duty Tax Free obchodů.

Zpravodaj doporučuje, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 116 z přítomných 181 poslanců pro 112, proti 60. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále doporučuji hlasovat o bodu G1 na straně 16 pana poslance Gongola. Jedná se o daň z automobilů.

Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel má neutrální stanovisko.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 117 z přítomných 181 poslanců pro 69, proti 95. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP