(10.50 hodin)

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu H na straně 16 pana kolegy Kořistky. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 118 z přítomných 181 poslanců pro 87, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále navrhuji hlasovat o bodu I2 na straně 17 pana kolegy Palase. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Já se omlouvám, je to I1 nebo…

 

Místopředseda PSP František Brožík: I2. I1 už byl nehlasovatelný.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Pardon. I2 doporučuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já ještě počkám na kontrolu výsledků hlasovacího zařízení. Přesto bych chtěl kolegy upozornit, že to nebyl rozdíl jednoho hlasu, byl to rozdíl čtyř hlasů, které byly potřebné k přijetí návrhu pana Kořistky. Pan poslanec Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Pane předsedající, nicméně si dovoluji zpochybnit hlasování, protože jsem hlasoval "ano" a mám "X", takže bych poprosil o to, abychom toto hlasování opravili.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vznášíte námitku proti výsledku hlasování? Ano, budeme hlasovat o námitce, kterou přednesl pan poslanec Severa.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Týkalo se to hlasování číslo 118. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 119 z přítomných 181 poslanců pro 144, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování číslo 118 pod bodem H pana poslance Kořistky. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Libor Ježek: Ano, je to tak.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska byla plus minus.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 120 z přítomných 181 poslanců pro 90, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Není námitek. Budeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: Takže navrhuji hlasovat o bodu I2 pana kolegy Palase na straně 17. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 121 z přítomných 181 poslanců pro 125, proti 53. Návrh přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu I3 na straně 17 pana kolegy Palase. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 122 z přítomných 181 poslanců pro 108, proti 64. Návrh přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu J pana kolegy Sehoře na straně 17. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vzhledem k tomu, že návrh neobsahuje…, obsahuje chybné číslo sazebníku a neobsahuje sazbu daně, považuji jej za nehlasovatelný, a tudíž nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Předkladatel pan kolega Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Přesně stejný návrh zazněl už v hlasování při minulém návrhu a tehdy taková námitka nevznikla a já jsem přesvědčen, že je hlasovatelný.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře, rozhodneme hlasováním.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 123 z přítomných 181 poslanců pro 90, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu K na straně 18 pana kolegy Korbela. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 124 z přítomných 181 poslanců pro 90, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Josef Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu L1 pana kolegy Vlčka na straně 18. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 125 z přítomných 181 poslanců pro 174, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Nyní navrhuji hlasovat o návrhu N paní kolegyně Horníkové na straně 19, který je protinávrhem k návrhu N1 pana kolegy Sobotky. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel neutrální. Podle mého soudu nejde o protinávrh. Ty návrhy jsou paralelní. Nejde o protinávrh, ty návrhy upravují jinou skutečnost a jsou paralelní.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan ministr sděluje, že si nemyslí, že jde o protinávrh, ale že je to jiný návrh, a jsou paralelní s návrhem pana poslance Sobotky. Tak teď záleží, který návrh zazněl v rozpravě dříve. O tom bychom měli hlasovat.

 

Poslanec Libor Ježek: Ne, zpravodaj se skutečně domnívá, že nejprve bychom měli hlasovat o návrhu paní kolegyně Horníkové jako o protinávrhu. Procedura je schválena, takto jsme si to odhlasovali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP