(Jednání pokračovalo v 11.25 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu. Termín určený pro přestávku pro jednání poslaneckého klubu sociální demokracie vypršel. Budeme pokračovat v jednání.

Vzhledem k tomu, že před vyhlášením přestávky bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích, můžeme přistoupit k hlasování o návrhu jako celku. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 587/92 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 650, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

(V sále je velký hluk, na svých místech je zatím málo poslanců.)

Já jsem nezaznamenala žádnou žádost o prodloužení přestávky, takže budeme hlasovat. Hlásí se poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Vážená paní místopředsedkyně, dovolte mi, abych požádal jménem poslaneckého klubu ODS o desetiminutovou přestávku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já vám samozřejmě vyhovím, ale pouze bych ráda upozornila, že by příště bylo korektní žádat o prodloužení přestávky předtím, než se všichni dostaví na svá místa.

Upozorňuji, že v 11.37 hodin budeme hlasovat o konečném návrhu usnesení.

 

(Jednání přerušeno v 11.27 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP