(Jednání opět zahájeno v 11.36 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu, budeme pokračovat v jednání. Doufám, že všechny poslanecké kluby své jednání stihly a že tudíž budeme moci pokračovat.

Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 650, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

Vzhledem k tomu, že všichni přítomní měli možnost se zaregistrovat, můžeme přistoupit k hlasování.

 

O návrhu zákona jako o celku rozhodneme v hlasování pořadové číslo 133, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 133 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 132 a 22 bylo proti.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

Pan poslanec Kohlíček se hlásí k procedurální poznámce.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji. Paní předsedající, vážení kolegové a vážené kolegyně, chtěl bych jen technickou poznámku, která je úplně mimo to, co jsme teď odhlasovali. Odjezd skupiny poslanců, kteří se zúčastní recepce u příležitosti Dne republiky na rezidenci indického velvyslanectví, je za pět minut -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, promiňte, ale oznámení, kdy poslanci odjíždějí na recepci, opravdu nepatří do jednacího sálu Poslanecké sněmovny. (Potlesk.)

S procedurální poznámkou paní poslankyně Parkanová.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Paní místopředsedkyně, já chci pro stenozáznam oznámit, že po celou dobu tohoto hlasování se mi nepodařilo zapojit do hlasovacího zařízení. Samozřejmě hlasování nezpochybňuji, ale chci oznámit, že skutečně mám technickou závadu na hlasovacím zařízení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, aby závada na hlasovacím zařízení paní poslankyně Parkanové byla neprodleně opravena.

 

Dalším bodem je

 

30.
Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
/sněmovní tisk 694/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský a zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Marek Benda.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 694/2. Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pane ministře, do rozpravy, nebo závěrečné slovo? (Pan ministr se hlásí k závěrečnému slovu.)

Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a udílím slovo ministru spravedlnosti Pavlu Rychetskému k závěrečnému slovu.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, Poslanecká sněmovna se v průběhu všech tří čtení shodla na tom, že je nezbytné provést relativně drobnou změnu ústavy, a jediné, co je potřeba nyní posoudit, jsou pozměňovací návrhy.

První z nich, přijatý ústavně právním výborem, je bez problémů. Stanoví nový způsob účinnosti tohoto ústavního zákona, a to místo pevného data prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení. Chci říci, že s tímto pozměňovacím návrhem samozřejmě souhlasím.

V rámci druhého čtení však ještě byly předneseny dva další pozměňovací návrhy, a to jednak pozměňovací návrh pana poslance Miloslava Výborného a dále pozměňovací návrh k tomuto pozměňovacímu návrhu přednesený panem poslancem Daliborem Matulkou. Jak jsem již vyjádřil ve svém vystoupení jak v prvním, tak ve druhém čtení, je samozřejmě naprosto legitimní a možný obojí přístup. Je možné v ústavě nemít vymezení, jaký je cíl činnosti České národní banky, nebo je možné tam mít, jak to navrhl pan poslanec Výborný, tj. v souladu s evropským právem. Jediné, co víme, že není možné nechat dosavadní text ústavy, který v tomto v souladu není. Já tedy avizuji, že stanovisko vlády k pozměňovacímu návrhu pana poslance Výborného je naprosto neutrální, a jak uzná sněmovna za vhodné, pro jakou většinu se rozhodne, takový návrh samozřejmě bude přijat a bude podpořen vládou.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Rychetskému. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 694/2.

Paní poslankyně, páni poslanci, dostali jsme se opět bohužel do situace, že je závada na hlasovacím zařízení, tentokrát pana poslance Drdy. Bylo mi sděleno, že její odstranění by si vyžádalo asi čtvrthodinovou přestávku.

Já se chci ale ještě předtím zeptat na jednu věc: zda by nebylo možné, aby pan poslanec Drda případně hlasoval náhradní kartou v jiném hlasovacím zařízení, protože bych byla velice nerada, kdyby bylo zase nezbytně nutné přerušovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP