(11.40 hodin)

(pokračuje Buzková)

Pro jistotu zkusím všechny odhlásit a poprosit o novou registraci, zda to situaci poněkud nezjednoduší. Poprosím o krátké strpení, pakliže by se našel způsob, jak nepřerušovat schůzi. Je to v pořádku, panu poslanci Drdovi se podařilo zaregistrovat se jinde, takže budeme moci pokračovat v našem jednání. Jeho hlasovací zařízení bude opraveno v průběhu polední přestávky.

Nyní prosím pana poslance Marka Bendu, aby přednesl případné závěrečné slovo a navrhl proceduru. Prosím o klid.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, nebudu pronášet žádné závěrečné slovo, já se vyslovím potom k jednotlivým návrhům. Navrhuji proceduru hlasování poměrně snadnou: hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu pod písm. A, poté o pozměňovacím návrhu pod písm. C jako pozměňovacím návrhu k písm. B, na základě toho o pozměňovacím návrhu pod písm. B, pak o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Můžeme tedy hlasovat rovnou o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Nejprve rozhodneme v hlasování pořadové číslo 134 o pozměňovacím návrhu pod písm. A. Prosím stanoviska.

 

Poslanec Marek Benda: Pan místopředseda vlády souhlasí, ústavně právní výbor projednal a doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 134 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je nějaký problém s hlasovacím zařízením. Neběží čas, takže prohlašuji hlasování pořadové číslo 134 za zmatečné a budeme hlasovat znovu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 135 a ptám se, kdo je pro tento návrh.

Upozorňuji, že v tuto chvíli projednáváme novelu ústavy, a nikoliv dluhopisových ztrát. Prosím, aby došlo k neprodlené opravě, hlasování pořadové číslo 135 rovněž prohlašuji za zmatečné.

Probíráme bod 30 schváleného pořadu schůze, kterým je vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústava. Doufám, že se nám konečně podaří rozhodnout o tomto pozměňovacím návrhu v hlasování pořadové číslo 136.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 136 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 136 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 168 a nikdo nebyl proti.

 

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. C a prosím o stanoviska.

 

Poslanec Marek Benda: Pan ministr neutrální. Ústavně právní výbor projednával pozměňovací návrh pana poslance Matulky k pozměňovacímu návrhu pana poslance Výborného a nedoporučil ho.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 137 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 137 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 28 a 118 bylo proti.

 

Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod písm. B. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Marek Benda: Pan místopředseda vlády neutrální. I tento návrh byl projednán v ústavně právním výboru a ten jeho přijetí nedoporučil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 138 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 138 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 41 a 80 bylo proti.

 

Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., podle sněmovního tisku 694, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 139 a ptám, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 139 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 123 a 35 bylo proti.

 

Tím jsme projednali tento bod.

 

Dalším bodem je

 

32.
Návrh poslanců Radima Chytky a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 635/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Radim Chytka a zpravodaj ústavně právního výboru poslanec Václav Exner.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP