(14.30 hodin)

(pokračuje Němcová)

To je vše, co jsem chtěla dodat v této fázi. A ve druhé části dovolte, abych tedy, pane předsedající, navrhla proceduru hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, paní zpravodajko, učiňte tak.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Navrhuji tedy, abychom hlasovali nejprve o pozměňujících návrzích uvedených pod bodem A. Bude-li tento přijat, nebudeme moci hlasovat o B, neboť jsou oba totožné. Poté navrhuji hlasování pod písmenem C o návrhu pana poslance Bendy, nejprve alternativa jedna, bude-li přijata alternativa jedna, není hlasovatelná alternativa dvě. Čtvrté hlasování by bylo o návrhu pana poslance Štraita, který je uveden pod písmenem D, poté bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, kterou zde přednesl pan poslanec Benda, a následovalo by závěrečné hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Táži se, kdo má připomínky nebo jiný návrh o proceduře projednávání tohoto návrhu zákona. Pokud tomu tak není, dávám hlasovat o způsobu hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 181 z přítomných 171 poslanců, pro 158, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Prosím, paní kolegyně, budeme postupovat podle vámi navržené a schválené procedury.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Ano. Navrhuji tedy, abychom hlasovali o pozměňujícím návrhu petičního výboru, který je uveden pod písmenem A. Stanovisko zpravodaje je - doporučuje.

 

Poslanec Radim Turek: Doporučuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já vás na žádost pléna všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 182 z přítomných 164 poslanců, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Ano. Tím pádem není hlasovatelný návrh B a budeme hlasovat nyní o návrhu pana poslance Bendy, písmeno C alternativa jedna. Stanovisko zpravodaje je souhlasné.

 

Poslanec Radim Turek: Já nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 183 z přítomných 164 poslanců, pro 82, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: V tom případě je hlasovatelná druhá alternativa, která jiným způsobem vyjadřuje výši jednorázové peněžní částky, která by měla být vyplacena poškozeným osobám. - Ale mám signál, že čekáme na výstup z počítače.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, posečkáme chvilku. Zřejmě námitku vznese pan poslanec Vlach. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Vlach: Pane předsedající, dámy a pánové. Mám ve sjetině "X", čili zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O vaší námitce rozhodneme následujícím hlasováním.

 

Kdo souhlasí s námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 184 z přítomných 166 poslanců pro 129, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Námitku jsme přijali, budeme tedy opakovat hlasování číslo 183 o návrhu pana poslance Marka Bendy pod písmenem C první varianta. Stanovisko zpravodajky bylo kladné, navrhovatele záporné.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 185 z přítomných 169 poslanců, pro 86, proti 73. Návrh byl přijat.

 

Není námitek, takže můžeme, paní zpravodajko, pokračovat. Schválením varianty jedna je nehlasovatelná zřejmě varianta 2.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Alternativa 2 je nehlasovatelná přijetím alternativy č. 1. Můžeme proto hlasovat o návrzích pana poslance Štraita uvedených pod písmenem D. Stanovisko zpravodaje je negativní.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Navrhovatel?

 

Poslanec Radim Turek: Rovněž negativní.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 186 z přítomných 168 poslanců, pro 60, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní tedy prosím, abyste nechal hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou zde pronesl pan poslanec Benda.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, všichni samozřejmě si ji zaznamenali. Zde ani nebudeme vyžadovat stanoviska. Je to skutečně vyplývající z uvedeného návrhu - změna číslovek.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 187 z přítomných 168 poslanců, pro 97, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Domnívám se, že v tom případě můžeme nyní hlasovat o zákonu jako celku. Prosím, abyste tak nechal učinit, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já tady mám ještě pozměňovací návrh pana poslance Turka pod písmenem E.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Omlouvám se velice. Promiňte. Budeme tedy hlasovat ještě o pozměňujícím návrhu pana poslance Turka, který je uveden pod písmenem E. Mé stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan navrhovatel také kladné.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 188 z přítomných 168 poslanců, pro 150, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: V tom případě se domnívám, že už opravdu bylo hlasováno o všech pozměňujících návrzích, a můžeme tedy hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní zpravodajko. Já jsem toho mínění… Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, podle sněmovního tisku 683, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP