(Přestávka byla prodloužena a jednání pak opět zahájeno v 15.04 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní kolegyně, páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu, přestávka určená na jednání klubů skončila, budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, poprosil bych navrhovatele a zpravodaje, aby zaujali místa u stolku zpravodajů.

O slovo se přihlásil navrhovatel zákona pan poslanec Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, bohužel rozdílem jednoho hlasu se nepodařilo dát průchod racionalitě a z tohoto důvodu chci požádat Poslaneckou sněmovnu o zpětvzetí tohoto mého návrhu, a to z důvodu, že v tuto chvíli nejsou zabezpečeny některé souvislosti, které by s tímto návrhem byly spjaty, a mimochodem by nebylo zabezpečeno ani financování celé akce, tudíž se nemohu zaručit za to, že zákon, který zde schválíme, může být také důstojně naplněn.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. V tomto případě je to procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním ve sněmovně, protože jiná možnost zpětvzetí není. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Turka jako předkladatele, který žádá sněmovnu, aby odsouhlasila zpětvzetí tohoto návrhu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 189 z přítomných 169 poslanců pro 82, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

O slovo se přihlásil místopředseda vlády Vladimír Špidla.

Pan poslanec Martínek zřejmě bude mít námitku k hlasování.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já se velmi omlouvám, ale opakovaně jsem mačkal tlačítko a nerozsvítilo se mi světlo, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O vaší námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 190.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 190 z přítomných 169 poslanců pro 151, proti 8. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování 189 o zpětvzetí návrhu pana poslance Turka.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 191 z přítomných 167 poslanců pro 84, proti 74. Návrh byl přijat.

 

Žádné námitky nejsou. Končím projednávání tohoto bodu - návrh jsme vzali zpět z projednávání.

 

Dalším bodem je

 

34.
Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 673/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Vladimír Mlynář a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jaroslav Plachý. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 673/4.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.

Přátelé, buďme ještě chvilku potichu, máme poslední tři body.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto rozpravu končím.Táži se navrhovatele, zda chce vystoupit. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, dovolte mi, abych jen stručně jménem navrhovatelů řekl jednu věc. Byť ve druhém čtení v rámci rozpravy padly návrhy, se kterými mnozí z nás souhlasí a budou pro ně hlasovat, jménem předkladatelů vyjádřím k některým z nich neutrální postoj, a to pouze a čistě z důvodu toho, že naše předloha měla jediný cíl: vyjmout pouhou oblast telekomunikací z oblasti zákona o zadávání veřejných zakázek, a nechtěli jsme jít nad rámec širší politické diskuse o principech zákona o zadávání veřejných zakázek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP