(15.10 hodin)

(pokračuje Mlynář)

Proto doporučím vašemu hlasování pouze technický pozměňovací návrh pana Švrčka, k ostatním bude mé stanovisko neutrální - znovu opakuji - byť s mnohými z těchto pozměňovacích návrhů já i ostatní předkladatelé souhlasíme.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Pan kolega Plachý jak závěrečné slovo, tak současně i navrhnout proceduru hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych u této jednoduché novely přikročil rovnou k proceduře hlasování. Dovolil bych si navrhnout sněmovně následující proceduru. Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. C poslance Karla Vymětala, který se týká účinnosti, a v případě jeho přijetí je samozřejmě nehlasovatelný návrh uvedený pod písm. A6. Dále bychom hlasovali o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písm. A jako o celku. Následovala by jednotlivá hlasování o poslaneckých pozměňovacích návrzích s tím, že pozměňovací návrh uvedený pod písm. G pana poslance Václavka je nehlasovatelný, neboť směřuje zřejmě k tisku 821, který není předmětem projednávání. Samozřejmě na závěr by mělo následovat hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Myslím, že je to jednoduchá procedura, která je obsažena vlastně formou pozměňovacích návrhů, že nemusíme samostatně hlasovat o této proceduře. Poprosím pana poslance Plachého, aby přednesl první pozměňovací návrh, o kterém budeme hlasovat, a poté budeme pokračovat podle jím navrženého postupu.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Pokud nejsou námitky proti proceduře, pak bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. C pana poslance Karla Vymětala. Stanovisko navrhovatele je negativní, zpravodaje také negativní.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 192 z přítomných 165 poslanců pro 28, proti 124. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Podle procedury jak jsem ji uvedl, bychom měli hlasovat o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písm. A jako o celku, tedy i včetně bodu č. 6, který se týká účinnosti.

Stanovisko předkladatele pozitivní, zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 193 z přítomných 166 poslanců pro 135, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Další hlasování by mělo být o pozměňovacím návrhu pod písm. B pana poslance Josefa Hojdara. Stanovisko předkladatele je neutrální až mírně pozitivní, stanovisko moje nechávám na vůli sněmovny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme hlasovat o všech čtyřech návrzích najednou. Ano, pane poslanče?

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Ano. Měli bychom hlasovat o všech čtyřech návrzích jako o celku, protože spolu souvisejí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 194 z přítomných 166 poslanců pro hlasovalo 134, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Dále bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. D pana poslance Zdeňka Švrčka. Stanovisko předkladatele je pozitivní, zpravodaj také souhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 195 z přítomných 166 poslanců pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Dále by mělo následovat hlasování o pozměňovacím návrhu pod písm. E poslance Josefa Jalůvky. Stanovisko předkladatele je neutrální, na vůli sněmovny, moje stanovisko je neutrální, spíše negativní.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 196 z přítomných 166 poslanců pro 18, proti 122. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Poslední pozměňovací návrh, který bychom měli hlasovat, je pozměňovací návrh pod písm. F poslance Karla Sehoře. Stanovisko předkladatele je neutrální až mírně pozitivní, stanovisko moje je kladné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 197 z přítomných 166 poslanců pro 101, proti 58. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Tím jsme prohlasovali všechny pozměňovací návrhy a nyní by mělo následovat závěrečné hlasování o zákonu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Václavek se ztotožnil s návrhem zpravodaje. Ano, děkuji.

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 673, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 198 z přítomných 166 poslanců pro 139, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji navrhovatelům i zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP