(16.00 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 221 z přítomných 162 poslanců pro 52, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Konečně hlasujeme o pozměňovacích návrzích pod písmenem J poslankyně Volfové, varianta I v celku. Stanovisko neutrální, spíše negativní, předkladatel negativní.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 222 z přítomných 162 poslanců pro 28, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Budeme hlasovat o variantě II téhož návrhu. Stanovisko rovněž neutrální, spíše negativní, předkladatel rovněž negativní.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 223 z přítomných 162 poslanců pro 28, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Podle mých záznamů bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Podle mých také, pane zpravodaji. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Pavla Němce, Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Zdeňka Koudelky, Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a doplnění dalších zákonů, podle sněmovního tisku 725, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 158 poslanců pro 130, proti 3. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme vyčerpali celý program 32. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Přeji vám všem krásný víkend a příští týden v klubech a ve výborech na shledanou.

 

(Schůze skončila v 16.05 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP