(14.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

Sděluji, že do zahájení schůze o omluvení z důvodu nemoci, léčení, hospitalizace požádali páni poslanci Houzák, Klas, Laštůvka, Patočka a Snítilý a z důvodu zasedání stálé delegace ČR na shromáždění NATO páni poslanci Máče, Payne a Pavel Svoboda.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 34. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Nejdříve moje sdělení - a prosím o klid.

Nejprve tedy sděluji, že navrhovatelé vzali zpět sněmovní tisk 724, což je novela vládního návrhu zákona o stavebním spoření. V souladu s jednacím řádem se tedy tento návrh vypouští z návrhu pořadu bez hlasování. Jedná se pro vaši informaci o body 14 ve druhém čtení a 85 ve třetím čtení pořadu schůze, který máte před sebou.

Dále vás chci informovat, že místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kavan požádal, aby body 53, 68, 70 a 94 návrhu pořadu byly projednány v pátek 23. února, a to jako prvé čtyři body odpoledního jednání. Později o tom dám hlasovat.

Dále bych vám chtěl sdělit, že po mé dnešní ranní poradě s místopředsedy sněmovny a s předsedy poslaneckých klubů vám předkládám návrh, abychom ve čtvrtek 22. února projednali bod Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců jako první bod dopoledního jednání.

Dále navrhuji já sám, abychom zařadili čtyři následující nové body:

Za prvé "Návrh na zřízení volebního výboru Poslanecké sněmovny a stanovení počtu jeho členů". Přitom navrhuji, aby to bylo zařazeno jako druhý bod návrhu programu, aby mohla být vyhlášena lhůta a aby mohl být zahájen volební proces.

Za druhé navrhuji, abychom jako první bod bloku voleb, to znamená za bod 87 dnešní verze návrhu pořadu, zařadili bod "Návrh na ustavení volebního výboru Poslanecké sněmovny".

Za třetí. Za bod 100 návrhu pořadu dávám "Návrh na potvrzení předsedy volebního výboru Poslanecké sněmovny".

Za čtvrté. Za bod 98 návrhu navrhuji zařadit "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o podrobnostech postupu při výběru kandidátů na členy Rady České televize a při její volbě".

To je z mé strany vše a nyní prosím, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy. Mám zde pět písemných přihlášek - první je pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, pane poslanče, ale současně prosím vás všechny, abyste poslouchali. Koaliční konzultace veďte prosím mimo tento sál.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, měl bych dva návrhy týkající se změny pořadu dnešní schůze.

Nejprve dovolte, abych jménem předkladatelů stáhl sněmovní tisk 802, což je novela zákona 513/1991, obchodní zákoník. Jak si jistě vzpomínáte, obsah tohoto pozměňovacího návrhu byl součástí návrhu, který byl přijat na minulé schůzi Poslanecké sněmovny, tudíž tato novela se stává bezpředmětnou. Tato novela je zařazena jako bod 42, čili měla by být vypuštěna.

Současně navrhuji nový bod na program této schůze. Navrhuji, aby byl zařazen pod číslem 90 dnešního programu a další body aby byly přečíslovány. Navrhuji tedy zařazení nového bodu, který by zněl "Informace předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o postupu rady ve věci převodu podílu FTV Premiéra, s.r.o.".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP