(14.50 hodin)

(pokračuje Klaus)

Nyní tu máme návrh na zařazení nového bodu, případně bodu 90, informace předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ohledně televize Premiéra s tím, že máme alternativní návrhy pana poslance Matulky a pana poslance Langera, aby to bylo jako zpráva či informace stálé komise PSP pro sdělovací prostředky. Máme tu tyto dva body, došly v pořadí Sobotka - Matulka. Dám o nich hlasovat, a který získá většinu, bude přijat.

 

Kdo je pro návrh pana poslance Sobotky, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 184 poslanců 98 pro, 49 proti. Návrh byl přijat.

 

O návrhu poslanců Matulky a Langera již nebudeme hlasovat.

 

Pan poslance Krátký navrhl přeřadit bod 21 za bod 82, to je zákon o Praze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 185 poslanců 167 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Kalousek navrhl zařadit nový bod - průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny o IPB.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 185 poslanců 178 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Hojdar navrhuje zařadit bod 76 pevně na úterý 27. 2. jako první bod odpoledne.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 186 poslanců 164 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Palas má tři návrhy. První je zařazení bodu 17 jako prvního bodu ve středu 28. února.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 186 poslanců 161 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Palas dále navrhuje bod 20 - vinohradnictví - vyřadit z programu této schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 11 ze 186 přítomných poslanců 173 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Palas navrhuje dále bod č. 36 - zákon o myslivosti - vyřadit z programu této schůze. Myslím, že myslivci nebudou spokojeni.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 186 poslanců 168 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Maštálka navrhl bod č. 15 na středu 21. 2., to je zítra, jako první bod po polední pauze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 186 poslanců 154 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Zahradil navrhuje za bod 94 dát aktuální zprávu vlády o stavu negociací o vstupu České republiky do Evropské unie.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 187 poslanců 115 pro, 45 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Cabrnoch navrhl zařadit nový bod, ale vedl zde polemiku o tom, jestli je zařaditelný, protože nejsou splněny zákonné lhůty.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že posléze pan poslanec Čevela navrhl bod 37, sněmovní tisk 789, vyřadit z pořadu schůze, navrhuji, aby bylo nejprve hlasováno o návrhu pana poslance Čevely. V tom případě svůj návrh stáhnu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako předposlední vystoupil pan poslanec Čevela, který navrhl stáhnout bod č. 37 z pořadu této schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 187 poslanců 174 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat, čili pan poslanec Cabrnoch svůj návrh stahuje, takže o něm nemusíme hlasovat.

 

Pan poslanec Havlíček bere zpět bod č. 6 - návrh zákona o daních z příjmu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 187 poslanců 145 pro, 2 proti.

 

Pan poslanec Ransdorf navrhuje jako nový bod zprávu vlády o koordinaci politiky NATO v souvislosti s nedávnou akcí USA a Velké Británie proti Iráku - zhruba tak to bylo formulováno - jako první bod mezi zprávami.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 187 poslanců 34 pro, 122 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Janeček navrhuje nový bod - zpráva vlády o odstranění povodňových škod roku 2000.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 18 z přítomných 188 poslanců 126 pro, 12 proti. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Horníková navrhuje stažení bodu 13 - dílčí novela občanského zákoníku.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? - Jde o bod 10? Ano, promiňte. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Budeme hlasovat znovu.

 

Opakuji ještě jednou - paní poslankyně Horníková navrhuje stažení bodu 10 - dílčí novela občanského zákoníku.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 188 poslanců 169 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP