(Jednání opět zahájeno v 17.18 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, dostavte se do jednacího sálu, budeme pokračovat v přerušeném jednání.

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan kolega Vidím a seznámil nás s postupem.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové, rád bych předložil návrhy na stanovení počtu členů volebního výboru, ale k tomu je asi zapotřebí, aby byla ukončena obecná rozprava a zahájena rozprava podrobná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, proto ji končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Slovo má předseda volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si navrhnout dvě čísla, dva návrhy na stanovení počtu členů volebního výboru, a to na počet 19 a na počet 11.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Devatenáct a jedenáct, ano. Prosím další návrh. Pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, navrhuji, aby volební výbor měl 18 členů a pak hledal širší konsensus pro dohodu nad jmény, která bude Poslanecká sněmovna volit za členy Rady pro Českou televizi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Další návrh? Nevidím žádnou přihlášku, podrobnou rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o usnesení, resp. o určení počtu. Nejprve tedy budeme orientačním hlasování rozhodovat o pořadí jednotlivých návrhů, o kterých rozhodneme hlasováním.

 

Nejprve tedy o číslovce 19. Zahájil jsem hlasování číslo 38. Ptám se, kdo je pro.

Tento návrh získal podporu 132 hlasů.

 

Kdo podporuje číslovku 11, prosím, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Tento návrh získal podporu 46 hlasů (v hlasování číslo 39).

 

Nyní se ptám, kdo podporuje variantu 18.

Pro tuto variantu se vyslovilo celkem 31 kolegů a kolegyň (v hlasování číslo 40).

 

Nejprve tedy budeme rozhodovat o číslovce 19.

Zahájil jsem hlasování číslo 41. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že Poslanecká sněmovna zřizuje volební výbor a stanoví, že bude mít 19 členů. Pro se vyjádřilo 149, proti 9. Návrh byl přijat.

 

O slovo požádal předseda volební komise. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k právě přijatému usnesení vyhlašuji lhůtu pro podávání návrhů na členy volebního výboru do příštího úterý 27. února do 17 hodin.

Pouze připomínám, že při počtu 19 na jednotlivé poslanecké kluby připadají místa v tomto výboru takto: klub ČSSD 7, na klub ODS 6 a na kluby KSČM, KDU-ČSL a US po dvou. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP