(9.20 hodin)

(pokračuje Pejřil)

Já si myslím, že by nebylo řešením to, co navrhoval poslanec Bartoš, že nesouhlasí s odpovědí ministra. Myslím si, že by mělo dojít k takovému řešení, aby byla zjednána náprava. To bych pokládal za dobrý výsledek.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Opět se o slovo přihlásil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, chtěl bych upozornit na to, že v současné době došlo k nápravě, že dotace byly upraveny, obor byl upraven. To, co nemohu vykompenzovat v mezích zákona, jsou chybějící dotace za několik let zpátky. Jinak dávno k nápravě došlo. Dotace byla upravena v souladu s tím, co je požadováno. Pro současnou dobu náprava zjednána byla. Nejsem schopen zjednat - protože mi to zákon neumožňuje - nápravu o několik let zpátky.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Hlásí se pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, já bych nyní nechtěl úplně hovořit o konkrétní kauze, ale trochu o principu. Je velmi podivné - a připadá mi to jako ze Švejka - že škola není hodnocena podle skutečné kvality, ale podle správně vyplněné kolonky v dotazníku. Pokud skutečně ještě takto hodnotí školní inspekce, pak je to námět na zamyšlení pro nás všechny, abychom s tím něco velmi rychle a velmi brzy udělali, protože pak skutečně budeme literární postavy, a nikoliv poslanci. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Bohužel nemám opět nikoho, kdo by mě vystřídal, abych mohl v této situaci také něco říci. Chci říci, že se nejedná možná jen o kolonku, ale v některých případech se možná jedná o jeden den zpoždění, a přesto jsou tyto problémy.

Hlásí se pan poslanec Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já jsem samozřejmě ani nezpochybnil tvrzení pana ministra, že chybu provedli úředníci, kteří dnes už na ministerstvu nejsou, byli to úředníci za minulých vlád. Já jsem kritizoval především to, že toto ministerstvo nechtělo jakýmkoliv způsobem tuto věc řešit, protože na tu chybu se přišlo až v roce 1999, abych byl přesný, a to už je období, kdy vládla tato vláda. Toto ministerstvo s tím nechtělo vůbec nic dělat. To je ta první špatná věc.

Ve druhé otázce jsem mířil možná trochu obecněji. Mířil jsem na to, že v podstatě u nás existuje systém, kdy soukromá škola je hodnocena na základě subjektivního hodnocení, protože neexistují žádná objektivní kritéria. Chtěl bych to říci ještě jednou - neexistují, a ani metodika české školní inspekce je nepopisuje. Některý pan inspektor řekne "tato škola se mi prostě nelíbí", a ta škola dostane základní dotaci, nedostane dotaci zvýšenou. U státních škol -které už teď od 1. ledna státními nejsou, ale jsou školami veřejných zřizovatelů - tento instrument neexistuje.

My máme vlastně jakési nerovnoprávné postavení žáků na vzdělávacím trhu. Pokud studuje někdo v soukromé škole, je za to trestán, a pokud studuje v jiné škole, tak se nic takového nestává. Myslím, že to je ta závažná věc, že tady existuje nerovnoprávné postavení na jedné straně vůči žákům, kteří studují v soukromých školách, tam je stát sankcionuje, protože sankce dopadají přímo na ně, a vůči jiným tyto sankce nepoužívá. To je základní problém, a proto na svém návrhu usnesení trvám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Myslím si, že ani nejlepší eskamotér by nedovedl sjednotit naše jednání z toho titulu, že po těchto interpelacích přichází na řadu váš návrh, pane poslanče, návrh poslance Bartoše a dalších právě o poskytování dotací soukromým školám a předškolním zařízením. My jsme vlastně teprve v oblasti interpelací.

Táži se, kdo se dále hlásí. Hlásí se ještě jednou ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, mám jen jednu technickou poznámku na adresu pana poslance Bartoše a všech těch, kteří tleskají. Řešení je velmi jednoduché. Nový návrh školského zákona říká, že dostanou všichni stejně. Stačí schválit zákon. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Kdo další se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím.

Pan poslanec Bartoš navrhl usnesení: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s písemnou odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy na jeho interpelaci ve věci soukromé školy managementu a jazyků, s. r. o. Brno - Kohoutovice." Počet poslanců k hlasování je dostačující.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 74 z přítomných 119 poslanců hlasovalo 40 pro, 67 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Prosil bych poslance Starce, aby zanechal svých výjevů. Pokud chce sdělit něco sněmovně, ať se ujme slova u řečnického pultu.

Končím projednávání bodu "písemné interpelace".

 

Jak jsem před chvílí sdělil, budeme pokračovat body 33, 34, 35 a 36. Přistupujeme k bodu

 

33.
Návrh poslanců Waltra Bartoše, Petra Mareše, Petra Plevy, Jaroslava Zvěřiny,
Václava Brouska, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,
předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
/sněmovní tisk 790/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 790 a stanovisko vlády k němu jako tisk 790/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Bartoš.

Přestože je nás tady pouze ústavní většina 120, je tu hluk. Prosím vás všechny o zklidnění, i pana poslance Hofmana, poslance Vojtěcha Vymětala a pana poslance Matulku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP