(Jednání opět zahájeno ve 14.04 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, prosím, abyste se postupně dostavili do jednacího sálu, abychom mohli zahájit dnešní odpolední jednání.

Vážení kolegové, opakovaně prosím, abychom mohli zahájit dnešní odpolední jednání.

Prosím, musím vás všechny odhlásit, protože tady čtu, že je nás 157, což evidentně není. Prosím, abyste se všichni zaregistrovali svými kartami.

Dovolte mi, abych zahájil dnešní odpolední část našeho jednání. Máme fixně určené body 20 a 21, Sociální pojišťovna. Před zahájením projednání těchto bodů mě požádal místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí Špidla o vystoupení. Prosím, abyste mu věnovali pozornost.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych využil přednostního práva a přednesl krátký projev a předložil poté v jeho závěru procedurální návrh.

Dovolte mi, abych se obecně zamyslel nad určitou citací, kterou se bohužel při projednávání a dosavadní přípravě návrhu zákona o Sociální pojišťovně mně nepodařilo vyjádřit dostatečně zřetelně, a podle mého názoru některé tyto skutečnosti ještě nevstoupily dostatečně do veřejného mínění a politického vědomí.

Myslím, že bychom si měli uvědomit, že např. řízení letového provozu se velmi vážně liší od řízení letového provozu v roce 1926. Letadla jsou jiná, techniky jsou jiné a svět se celkově změnil. Současný systém sociálního zabezpečení České správy sociálního zabezpečení je systémem, který koncepčně a ve svých procesních detailech vznikl v roce 1926 a od tohoto okamžiku byl schopen přes všechny politické zvraty a politická dobrodružství, kterými prošla naše země, v zásadě svoji úlohu plnit. Svědčí to o tom, že naši otcové-zakladatelé byli předvídaví a měli představivost a že měli značnou technickou zdatnost. Ale tento systém je na konci svého technického rozvoje - a mně se nepodařilo dostatečně jasně vyjádřit myšlenku a názor, že tato dobře fungující organizace pozvolna chřadne a nebude schopna v delší době vykonávat to, co se od ní očekává, už proto, že svět se tak zásadně změnil.

Nepodařilo se mi také vyjádřit dostatečně jasně myšlenku, že žádná reforma důchodového systému, žádná modernizace důchodového systému není možná bez důkladné a koncepční modernizace nositele sociálního pojištění. Nepodařilo se mi dostatečně uvést do hry polský příklad, kde velmi radikální reforma se nyní potácí ve značných problémech právě proto, že technická a organizační stránka byla velmi podceněna.

Nepodařilo se mi ani prokázat - a to považuji za chybu - že modernizace nositele důchodového pojištění je neutrální k budoucí důchodové reformě, že prostě to tak je, že je to pouze technické opatření.

Dále se mi nepodařilo prokázat - a to také považuji za chybu - že tento systém a tato změna není uměním pro umění, že není pouhou hrou, ale že je současně schopna přispět ke stabilizaci systému a že je schopna přinést velké zlepšení komfortu jak občanům, protože obsahem je mimo jiné takový drobný detail, jako shromažďování důchodových listů každý rok, a nikoliv až po ukončení zaměstnání, že právní jistota každého občana se mnohonásobně zvětší, a také se mi nepodařilo jasně dokázat a vysvětlit, že tato změna, kterou chystáme, znamená i finanční stabilizaci systému, jakkoliv je to stabilizace ve smyslu další reformy neutrální.

Stejně tak není zřejmě jasné, jak velký význam má tato změna pro drobné podnikatele, pouhou jednoduchou zmínkou o tom, že malá organizace se zvyšuje z počtu 25 zaměstnanců na 50. Znamená to, že v tento okamžik Česká správa sociálního zabezpečení nemocenskou a důchodovou agendu přebírá u mnoha tisíců drobných podnikatelů a velmi významným způsobem ulehčuje jejich administrativní práci.

Současně se mi také zdá se nepodařilo do tohoto okamžiku dostatečně jasně zdůraznit, jak velký význam má technická, organizační a profesní modernizace pro to, abychom dokázali vybrat pojištění ve světě, kde se charakter práce podstatně mění.

Mimochodem jsem velmi hrdý na to, že Česká správa sociálního zabezpečení v porovnání s minulým lednem vybrala o 10 %, tj. o celé dvě miliardy, více než v minulém roce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP