(16.20 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Já vím, že ne s takovými cenami jako v soutěži milionářů, ale přesto, která bude otištěna v některém z předních českých deníků.

Nu a teď ještě jednou se vracím k odpovědi na vaši poslední otázku. Komunikační strategie organizuje pravidelné kulaté stoly za účasti představitelů všech, opakuji všech parlamentních politických stran. Promiňte mi, že to nejsou i strany mimoparlamentní, ale já to považuji za rozumnou redukci. Na téma, do jaké EU chceme vstoupit, jakou roli chceme v EU hrát. A věřím, že i vaše strana, pane poslanče, se bude těchto kulatých či hranatých stolů pravidelně zúčastňovat.

Teď bych už jenom dodal odpověď na poslední otázku, takovou vtíravou až pragmatickou: kolik to všechno bude stát. Tak tedy: v roce 1999 jsme na to dali 30 mil., v roce 2000 39 mil., z toho na vnější komunikační strategii 8 mil., k té vnější komunikační strategii se ještě vrátím, a v roce 2001 50 mil., z toho na vnější komunikační strategii 16 mil. Samozřejmě, že inflace díky mé moudré vládě je zatraceně nízká, asi 4 %, takže reálná hodnota těchto prostředků je stoupající.

Nyní tedy k tomu, co je to vnější komunikační strategie. Není to, jak byste se mylně mohl domnívat, korumpování vedoucích představitelů EU, aby přijali ČR. Je to informace vůči členským státům EU, jejímž cílem je prezentovat ČR jako kandidátskou zemi schopnou bez vážných problémů převzít veškeré závazky spojené s členstvím v EU a připravenou nést svůj podíl odpovědnosti na budoucím rozvoji Evropy. Kdyby nebylo některých udavačských dopisů do Bruselu z lavic, které jsou totálně prázdné, asi jsou všichni na seminářích na podporu EU, myslím si, že by se nám tato vnější komunikační strategie dařila podstatně efektivněji.

České zastupitelské úřady připravily v členských státech unie tzv. teritoriální plány aktivit. A komunikuje se nejenom s vládou a s opozicí a s parlamentem, ale i s regionálními reprezentacemi, s odborovými a podnikatelskými svazy, s klíčovými osobnostmi státní správy, s tiskem a nevládními organizacemi. Reagujeme na takové problémy, jako je například dodržování evropských sociálních standardů. Víte, že byla ratifikována Evropská sociální charta, vzdor odporu mých kolegů z ODS. Víte, že byl schválen zákoník práce, vzdor odporu mých kolegů z ODS. Ale vy jste proevropská strana, milí kolegové, takže kdo by pochyboval o vaší proevropskosti. A v každém případě se zabýváme i takovým problémem, jako jsou české migrační vlny, vymáhatelnost českého práva, fungování státní správy atd.

Používáme k tomu evropských masmédií. Mimochodem evropští novináři jsou velmi profesionální, velmi kvalifikovaní, velmi dobře se s nimi komunikuje, na rozdíl od asijských novinářů, afrických novinářů, antarktických novinářů apod. Kromě toho používáme formy smíšených seminářů, přednášek, kolokvií, výstavní činnosti, účasti na výstavách a veletrzích atd.

Samozřejmě, že zastupitelské úřady mají materiály v různých jazykových mutacích. Naši experti se účastní již zmíněných seminářů a zveme i zástupce evropského tisku do ČR. Mimochodem zrovna včera jsem přijal na toto téma deset německých novinářů. To byla radost s nimi komunikovat! Člověk měl pocit, že novináři jsou duševně normální bytosti.

V každém případě, kdybyste měl, milý pane poslanče Franku, jakékoliv pochybnosti, že to, co jsem vám říkal, reálně existuje, zde mám fotokopie toho, co si můžete najít na internetu. Jsou to materiály výboru vlády pro evropskou integraci. Pouze nahodile vybrané ukázky mají 10 stran a těchto 10 stran obsahuje pouze tituly nejdůležitějších dokumentů, které jsou na internetové stránce úřadu vlády pod příslušnými hesly publikovány. Pevně doufám, že dojat mou odpovědí, jakmile skončí dnešní zasedání sněmovny, usednete ke svému počítači a strávíte nezapomenutelnou noc vášní, po které dostanete kompletní informace o naší komunikační strategii s EU, pokud jsem díky svým slabým duševním schopnostem nebyl schopen vám tyto informace poskytnout sám.

Děkuji vám za vaši přiměřenou pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi vlády a ptám se pana poslance Franka, zda si přeje položit předsedovi vlády doplňující otázku. Je tomu tak. Hovoří pan poslanec Frank.

 

Poslanec Václav Frank: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já samozřejmě se nebudu s panem předsedou vlády přít. V každém případě děkuji ale za vyčerpávající odpověď. Ale možná že vás, pane premiére, i sám překvapím, protože i sám jsem tím, kdo odebírá spoustu dokumentů a materiálů právě k této problematice, a proto potvrzuji slova, že jich je vydáváno skutečně dost.

Ale sám jste i přiznal, že - a já bych se bál takto tu kategorii vyhranit - ženy v domácnosti a zcela jistě i venkov tyto informace postrádá. Já dokonce tvrdím, že je nemá. A myslím, že právě tito občané se ptají po zcela takových obyčejných informačních zdrojích, ale také na to, jak se náš vstup do EU dotkne konkrétně jich, tedy po těch plusech a minusech. A věřte, že pokud se týče KSČM, budeme k těm kulatým stolům pozváni a mám pocit, že jsem už pozván i byl, takže se jich zúčastníme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hovořit bude předseda vlády Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Jenom velmi stručně. Děkuji za vcelku pozitivní reakci, kterou jsem od pana poslance obdržel. Jsem přesvědčen, že zejména zástupci těch politických stran, které mají silnou podporu venkovského obyvatelstva, to je všech politických stran, protože všechny politické strany tvrdí, že mají tuto silnou podporu, se dočkáme toho, že i ve vesnicích a malých a středních městech budou tito poslanci účastni příslušných vysvětlovacích kampaní v rámci svých poslaneckých dnů a v rámci svých poslaneckých kanceláří a že stejného úkolu se podujmou i jejich dobře placení asistenti.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Tím jsme ukončili projednávání interpelace pana poslance Václava Franka na předsedu vlády Miloše Zemana. Vzhledem k tomu, že to byla jediná interpelace na předsedu vlády, v tuto chvíli vyhlašuji přestávku do 17.00 hodin, kdy budeme pokračovat bodem Ústní interpelace na členy vlády.

 

(Jednání přerušeno v 16.29 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP