(17.10 hodin)

(pokračuje Gross)

A tudíž odpovídám na vaši druhou otázku, kde jste zkonstatoval, že jsou morálně zastaralé.

Musím vás opravit, kdyby zde byli zbrojaři, lidé, kteří se v této problematice pohybují a vědí o tom mnohem více než já, možná i vy, ale to nevím, jak jste velký znalec v této oblasti, tak by vás nepochybně upozornili na to, že pistole, které teď nabídla zbrojovka Uherský Brod Policii České republiky, jsou pistole, které jsou na velice dobré technické úrovni, jsou to pistole, které podle mého názoru patří a budou patřit ke světové špičce. O tom svědčí i dobré obchodní jméno, které zbrojovka Uherský Brod má, a já si myslím, že rozhodnutí, které učinila vláda, že oslovila zbrojovku Uherský Brod a dala šanci českému podniku, který vyrábí kvalitní zbraně, aby tento český podnik s kvalitním zbožím dodával zbraně Policii České republiky, že bylo rozhodnutí vlády správné, a plně se za něj stavím.

To ale na druhou stranu neznamená, a v tom je ten problém, ze zbrojovka Uherský Brod si může být jista tím, že od ní odebereme cokoli.

Tady jsou prostě dva parametry, které, já otevřeně říkám, že se snažím je dodržet, na jedné straně to, že máme zájem o zbraně ze zbrojovky Uherský Brod, na druhé straně kvalitativní požadavky, které policie stanovila ve veřejných obchodních soutěžích, které byly vyhlášeny začátkem roku 1999, musí být dodrženy, protože si nedovedu představit, že bych já jako ministr vnitra byl ten, který zavede do policie služební zbraně, se kterými bude nespokojenost, a služební zbraně, na které se nebudou moci policisté spolehnout.

Jednání samozřejmě z tohoto titulu jsou poměrně složitá, ani tak nejde o jednání, jako spíše o technické záležitosti s tím spojené, protože probíhaly jak uživatelské, tak technické zkoušky pistolí. Nejprve ve zkouškách nedopadly zbraně nejlépe, poté se zbrojovka zavázala odstranit některé nedostatky, které byly, proběhly doplňkové technické i uživatelské zkoušky, ty už dopadly o poznání lépe, zhruba z 15 nebo 16 nedostatků, které byly původně zjištěny, se ukázalo, že zůstává pět problémů, které jsou spíše, řekněme, mechanického charakteru, to znamená, že do konstrukce zbraně vůbec nezasáhne při jejich odstraňování, např. takové věci, že - nevím, když upadla pistole na zem, tak jí odpadlo hledí, což samozřejmě pro praktickou policejní činnost je věc, která je nežádoucí a naprosto nepřijatelná, ale na druhé straně to není věc, která by se nedala odstranit.

Takže byla stanovena další kola, kdy se zbrojaři, technici, konstruktéři sešli a odstraňují v tuto chvíli vzniklé problémy s tím, že já předpokládám, že pokud všechno půjde tak, jak zatím to vypadá, že by mohlo jít, tak tyto věci budou ukončeny do konce června roku 2001 a myslím si, že pokud všechny věci půjdou tak, jak, znovu opakuji, vypadá, že by mohly jít, tak do konce roku 2001 Policie České republiky může nakoupit a obdržet 8000 kvalitních zbraní, které budou splňovat všechny předpoklady a požadavky, které Policie České republiky na tyto zbraně má, na vysoké úrovni, s vysokým standardem, do konce tohoto roku, tzn. 8000 takovýchto zbraní bychom mohli ještě v tomto roce nakoupit, samozřejmě, pokud jednání a především realizace ve zbrojovce dopadne tak, jak my si přejeme, to znamená, že problémy, které se ještě ukazují, budou odstraněny, jako že technici tvrdí, že jsou odstranitelné.

Takže tím, jestli jsem správně definoval možné vaše připomínky, to znamená za a), že pistole, které zbrojovka nabízí, jsou morálně zastaralé. Konstatuji: Není to pravda a každý odborník na zbraně vám řekne, že toto tvrzení je nepravdivé. Za druhé to, že nejsou dodržovány některé standardy, které byly požadovány ve veřejných obchodních soutěžích, také říkám, že to není pravda, protože to, co jsem tu právě říkal o složitých jednáních a o tom, že my neustupujeme z původních požadavků, a proto se to protahuje, samozřejmě, ale nemůžeme od toho ustoupit, protože v usnesení vlády je napsáno, že oslovíme jednoho dodavatele s tím, že ale budou dodržovány ty technické podmínky, které byly stanoveny v původních veřejných obchodních soutěžích, takže z toho pohledu i tato druhá vaše možná - nevím, jestli to tak směřováno - kritika, připomínka, je nepravdivá.

Úplně na závěr bych řekl jedinou věc. Je to asi 14 dní, co jednal výbor pro obranu a bezpečnost, kde jsem byl já i pan policejní prezident, byl tam i generální ředitel zbrojovky Uherský Brod jako host, na tomto jednání výboru pro obranu a bezpečnost byli, pokud si dobře vzpomínám, zástupci všech politických klubů, bylo to poměrně dlouhé jednání, kde se probíraly nejrůznější technické detaily zbraní, probíraly se průběhy jednotlivých technických i uživatelských zkoušek, a já jsem měl pocit, že z tohoto jednání výboru odcházeli všichni poslanci ze všech politických stran uspokojeni, protože dostali maximální souhrn podrobných informací o tom, v jakém stavu se tento obchodní případ nachází a jaké jsou zhruba horizonty a perspektivy jeho řešení.

Více k tomu teď asi říci nemohu. Případně až na doplňující otázky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se pana poslance Šustra, zda si přeje položit doplňující otázku. Je tomu tak. Hovoří pan poslanec Šustr. Je jedna minuta na položení doplňující otázky.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Minuta bude stačit. Chtěl bych prohlásit, že souhlasím s českým dodavatelem.

Otázka: Je Ministerstvo vnitra připraveno akceptovat případný požadavek České zbrojovky Uherský Brod na promítnutí nákladů spojených s odstraňováním nedostatků v kvalitě pistolí do konečné ceny výrobku? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Stručná otázka, stručná odpověď. Ministerstvo vnitra jednalo se zbrojovkou Uherský Brod samozřejmě i o cenových relacích. Závěr je takový, že co se týče úprav, které byly, resp. bylo nutno dělat při odstraňování oněch nedostatků, nebudou promítnuty do ceny zbraní, které budou dodávány policii. Je tam jiný případ, a to je jiný problém, je to, že máme zhruba, tak jako v celé populaci, asi 7 % leváků u policie, a jelikož obecně pistole a tyto pistole ze zbrojovky Uherský Brod mají ovládání na pravou ruku, tak se bude muset řešit pro 7 % policistů, tj. necelých 3000 zbraní pro leváky. Tam cena bude vyšší, ale to nesouvisí s těmito odstraňovanými nedostatky. Čili odstraňované nedostatky se do ceny nepromítnou, jde to na vrub zbrojovky Uherský Brod.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní dávám slovo panu poslanci Jaroslavu Štraitovi k přednesení ústní interpelace na ministra vnitra Stanislava Grosse ve věci používání gumových střel Policie České republiky.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych se obrátil na pana ministra Grosse ohledně používání gumových střel v Policii České republiky.

Zajímá mne váš názor, pane ministře, potažmo i názor vašeho ministerstva, tedy instituce, kterou řídíte.

Otázky podobného druhu se čas od času objevují, naposledy po zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze. Zahraniční zkušenosti, např. ze severního Irska, Izraele a Spojených států, jsou v této věci varující. Gumové střely se velmi snadno při používání mohou zaměnit s ostrou municí a dopadová energie je srovnatelná třeba s pistolovými náboji 6,35 nebo 7,65 Browning.

Není pochyb, že pokud gumová střela zasáhne nekrytá místa těla, tak má asi až na 15 metrů smrticí účinek. Na kratší vzdálenosti asi 5 metrů se tato gumová, resp. pryžová střela v testech zaryje hluboko do dřevěného hranolu. Sdělte mi laskavě, zda podobné úvahy, mé úvahy o účinku střel, jsou správné, zda Ministerstvo vnitra České republiky tyto zbraně už zkoušelo, a hlavně to, zda ministerstvo nepracuje na nové legislativě zavedení gumových střel do výzbroje české policie.

Osobně bych pokládal střelbu do demonstrantů čímkoli, zdůrazňuji, za velký krok zpět. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Paní místopředsedkyně, páni poslanci, paní poslankyně, budu mít možnost být o něco stručnější než v předchozím případě, aby se kolegové a páni ministři dostali ke slovu při interpelacích, na které se těší.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP