(17.20 hodin)

(pokračuje Gross)

Co se týče první otázky nebo prvního konstatování, používání gumových projektilů, pan poslanec Štrait se ptal, jestli jeho úvahy o účincích gumových projektilů jsou správné. Ano, potvrzuji, že gumové projektily, ty, které jsou používány v Izraeli, resp. na území Palestiny, ty, které jsou používány v těch opravdu hodně problémových regionech, jako je třeba i Korejský poloostrov, ty mají zhruba účinky, o kterých hovořil. Gumové projektily takto používané - ale připomínám, že to jsou gumové projektily, které jsou třeba používané v samopalech - mají skutečně možnost smrticího účinku. Nemá smysl se teď přít, jestli na 15 nebo 20 metrů, je to bezpředmětné. V každém případě mohou zabít a mohou vážně zranit.

O zavádění takovýchto gumových projektilů do používání Policie České republiky úvahy nevedeme. Nemyslím si, že Česká republika, a to je dobrá zpráva pro nás všechny, je v takové situaci, že by takovýto donucovací prostředek s takovýmto možným následkem musel být zařazován do seznamu donucovacích prostředků Policie České republiky pro ty případy, kdy je nezbytně nutné, aby policie zasahovala až s tím největším účinkem smrticím nebo zraňujícím. Proto má v zákoně o Policii ČR možnost použití služební zbraně s normálním projektilem.

Ale to, o čem uvažujeme a co si myslíme, že by bylo správné - a to už nevím, jestli se shodneme - je to, že by měly existovat prostředky Policie ČR, které budou mít, jak se tomu říká, tzv. zastavovací účinek, případně označující účinek. Jde např. o gumové koule systému flashball, které působí, jak to říkají lidé, kteří to znají, jako kopanec. Zastaví člověka, na chvíli ho dokáží zpacifikovat a dokáží ho také označit, protože v případě hromadného narušování veřejného pořádku, kterého bohužel jsme byli svědkem - a obávám se, že nemůžeme s klidným svědomím prohlásit, že se to už víckrát opakovat nebude - se můžeme dostat do situace, že dochází k tomu, že dav, který je početný, má v sobě kromě těch, kteří chtějí mírumilovně prosazovat své názory na demonstraci, i některé jednotlivce, kteří tak nechtějí činit a chtějí tohoto davu zneužít. A je to i k ochraně samotných účastníků těchto akcí, protože jestliže z davu začne někdo vyhazovat zápalné láhve, začne někdo z davu házet dlažební kostky, tak samozřejmě policie je v situaci, že buď bude reagovat nějakým hromadným zákrokem pod jednotným velením a ten zákrok se pak bude týkat celého davu, nebo policie povede individuální zákrok vůči osobě, která takto individuálně porušuje zákon.

Samozřejmě při masových shromážděních, která jsme zde zažili v září při zasedání MMF, je prakticky znemožněno, aby policie individuální zákrok vůči takovéto osobě schované v davu učinila. Pokud by měla prostředky, o kterých hovořím, bylo by za a) možné zabránit takovému individuálnímu konání tohoto člověka, který by chtěl skryt v davu zneužít své anonymity, a zastavit ho, pokud by se použil ten tenisový míček nebo jak bychom to nazvali, který - podotýkám - nemá schopnost, byť na poměrně malou vzdálenost, zranit člověka, tak je možnost takovému konání zabránit, anebo pro případnou identifikaci tohoto člověka je možné i označit tak, aby v pozdějším okamžiku mohla policie individualizovat ten konkrétní čin, konkrétní porušení zákona. To je jediná věc, o které Policie ČR spolu se mnou a mým ministerstvem velice vážně uvažuje, že bychom chtěli legislativně upravit možnost používání takovýchto prostředků.

Další otázka zněla, jestli se gumové projektily zkoušely. Takže konstatuji, že gumové projektily v tom prvním slova smyslu, tak jak jsme o tom hovořili, tedy projektily, které jsou používány na území Palestiny a jinde, se nezkoušely. Nevím vůbec o tom, že by kde v Policii ČR ve skladech taková munice byla. Nejsem technik, a tak ani nevím, jestli ze současných zbraní toto lze střílet, ale mohu myslím s klidným svědomím prohlásit, že Policie ČR takovéto projektily nezkoušela.

Co bylo zkoušeno před zasedáním MMF, to byla druhá zbraň. Jedna česká firma ve východních Čechách, tuším někde v blízkosti Moravské Třebové, vyrábí zbraň, která se jmenuje "kraken", jak jí říkají, a ta používá jako projektily normální tenisové míčky. To je jediné, co se - ani nechci říci zkoušelo, ale bylo představováno u některých útvarů policie jako možná zbraň, nicméně jsme museli konstatovat, že takovýto donucovací prostředek v zákoně o Policii ČR nemáme, a jelikož zákon o české policii je veřejnoprávní norma, neplatí "co není zakázáno, je povoleno", ale naopak můžeme konat jen to, co je zákonem povoleno, takže jsme nemohli při zasedání MMF takovou zbraň použít. Nechtěl bych se ale vzdát toho, že by někdy v budoucnu donucovací prostředek tohoto typu byl Policii České republiky dán k dispozici aspoň při zásazích pod jednotným velením, tzn. při hromadných akcích.

Co se týče poslední otázky pana kolegy Štraita, jestli zákonnou úpravu připravujeme, tak zatím nepřipravujeme. Nedovedu si představit, že bychom s takovýmto zákonem přišli do sněmovny bez nějaké větší politické podpory v tom směru, že by to předem bylo

prodiskutováno. Legislativní úprava není příliš složitá, je to opravdu poměrně jednoduchá záležitost. Předpokládám, že tato debata se otevře v okamžiku, kdy Poslanecká sněmovna bude projednávat novelu zákona o shromažďování. Tato novela se připravuje, i když nevím přesně nebo nejsem schopen přesně nyní říci, v jakém termínu by se k jejímu projednávání Poslanecká sněmovna mohla dostat. Ale jelikož novela zákona o shromažďování vlastně se zabývá touto tematikou, na kterou reaguje i tato diskuse o používání takovýchto projektilů, myslím, že v obecné rozpravě, případně při diskusi ve výborech u tohoto zákona může být diskuse, kde zjistíme, jestli sněmovna by měla nebo neměla vůli takovéto prostředky Policii České republiky dát k dispozici.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grossovi a ptám se pana poslance Štraita, zda si přeje přednést doplňující otázku. Je tomu tak, hovoří pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Ještě poprosím o maličkost. Děkuji panu ministrovi za otevřenost a ujištění, že se nic takového nepřipravuje, ale chci se jen zeptat, zda pan ministr ví, že se k této otázce gumových střel příznivě vyjadřují jeho podřízení. Například praporčík Jan Holub, tiskový mluvčí pražské policie, a jiný pán, tedy instruktor střelecké a speciální přípravy na Střední policejní škole Pavel Černý. Učinili tak zcela veřejně v časopise, který se jmenuje Zbraně a náboje, v lednu t. r. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hovoří ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, pane poslanče, já jsem ten časopis nečetl, to přiznávám, ale na druhé straně se přiznám, že nevidím nic špatného na tom, pokud v odborné literatuře policisté, kteří se střelbě a zbrojařině věnují jak profesně, tak z hlediska svých zájmů, vyjádří svůj soukromý a osobní názor, který je třeba i podložený osobními zkušenostmi. Je to prostě součást určité diskuse. Ale pokud mohu prezentovat - a myslím, že to skutečně mohu - oficiální názor Ministerstva vnitra, tak ten je takový, jaký jsem prezentoval. Můj názor plně koresponduje s názorem policejního prezidenta genmj. Jiřího Koláře. Toto je oficiální názor s tím, že samozřejmě i při debatě ve sněmovně mohou padat nejrůznější argumentace, ale zatím nevidím důvod, proč bych měl na svém stanovisku cokoli měnit a měnit tudíž něco na stanovisku Ministerstva vnitra a Policie ČR.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. A nyní udílím slovo paní poslankyni Miroslavě Němcové k přednesení ústní interpelace na místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidlu ve věci financování Dětského domova Milovice. Pan místopředseda Špidla zde není, takže, paní poslankyně, máte možnost přednést svoji interpelaci a požádat o písemnou odpověď.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP