(18.30 hodin)

(pokračuje Kavan)

Na druhé straně dojít přímo k závěru, že těmito škrty, které jistě byly motivovány především otázkami finančními, tak jako je motivována i vláda České republiky, musí docházet k finančním úsporám, že byla porušena základní pravidla demokratického chování, demokratického soužití, demokratického jednání, tedy pravidla kodaňská, tak se nedomnívám, že tato pravidla byla těmito škrty explicitně a jasně porušena.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Kavanovi. Vzhledem k tomu, že je 18.31, byla tato interpelace poslední dnešní interpelací. Tím končím projednávání bodu "ústní interpelace na členy vlády". Končím dnešní jednání.

Budeme pokračovat zítra v 9 hodin bodem 31 schváleného pořadu schůze, což je návrh zákona o spotřebních daních, sněmovní tisk 786/1.

 

(Jednání přerušeno v 18.31 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP