(14.50 hodin)

(pokračuje Klaus)

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 699/2. Otevírám rozpravu ke třetímu čtení, do které se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Pan ministr si přeje vystoupit? Ne. Prosím paní zpravodajku.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych nejdříve navrhla proceduru hlasování, a to tak, že vlastně celý komplexní pozměňovací návrh vám byl rozdán v tisku 699/2. Je to komplexní pozměňovací návrh schválený zemědělským výborem a já bych navrhla v hlasování hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu jako o celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se, zda má někdo ještě k tomu eventuálně připomínku? Ne-li, zahájíme hlasování o pozměňovacím návrhu jako celku. Rozuměl jsem tomu dobře, paní poslankyně? Ano. Stanovisko zpravodaje je kladné, stanovisko pana ministra také kladné. Já vás budu překládat, pane ministře.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 137 z přítomných 178 poslanců 156 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Nyní bych navrhla hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 699, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 138 z přítomných 178 poslanců 163 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Zapomněl jsem. Pan poslanec Pavel Kováčik se hlásí k věci - návrh nového bodu programu. Prosím o pozornost.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, dovolte, abych vás požádal o chvíli pozornosti, následně i o souhlas s mým návrhem na zařazení nového bodu programu na tuto schůzi Poslanecké sněmovny. Omlouvám se, u některých z vás možná vzbudím nelibost, že chci protahovat naše jednání, ale není tomu tak. Tento návrh vychází z konkrétního života, z konkrétní situace, která v této republice v uplynulých dnech nastala.

Ten bod, který navrhuji, by se jmenoval "Zpráva vlády o kalamitní situaci v dálniční a silniční dopravě dne 22. 2. 2001 a o preventivních opatřeních k zamezení opakování této situace". (Rozruch v sále.)

Smějte se mi, vážení přátelé, jak chcete. Na rozdíl od vás jsem byl přímým účastníkem… (Hluk v sále.) Pane předsedo, prosím! Děkuji. Smějte se mi, jak chcete, vážení přátelé, na rozdíl od vás jsem byl přímým účastníkem oné dá se říci katastrofální situace, která nastala na dálnici D1, a chtěl bych ve svém zdůvodnění, proč předkládám tento návrh, uvést následující.

Je třeba, abychom - možná my, možná vláda, spíše možná vláda jako exekutiva - diskutovali nad otázkou fungování jednotlivých prvků např. integrovaného záchranného systému v těchto a podobných kalamitních situacích, které nastávají a mohou nastat. Já mám tu zkušenost, že prostě a jednoduše rozhodující prvky integrovaného záchranného systému, tzn. technické prostředky, které měly umožnit v rozumném čase zprůjezdnění dálnice, ale i řady dalších hlavních i vedlejších silničních tahů, prostě fungovat nemohly. Je tady několik systémových problémů, proč tyto prvky fungovat nemohly. (Stále hluk v sále.) Děkuji, pane předsedo, že mi zajišťujete klid.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr kultury se chová velmi nekulturně a neslyší ani teď, že o něm hovoříme. Pane ministře, kdyby takto 200 lidí hovořilo v této sněmovně, nedá se tady žít ani vteřinu.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Rovněž tak v této situaci nemohli, ač byli v plném nasazení - a to plné nasazení je třeba ocenit - fungovat lidé a mechanismy údržby a správy jak dálniční sítě, tak jednotlivých správ a údržeb silnic. Prostě nemohli, protože je tady systémový problém číslo 1, 2 atd. atd. Dovolte, abych vás s těmito problémy seznámil.

Je to mimo jiné a zejména také proto, že v každém jen trochu problematickém místě té dálnice nebo silnic, ale já jsem byl na dálnici D1 zejména, byla okamžitě, dá se říci několik minut po prvním spadu, ve všech pruzích - ve všech pruzích - uzamčena nepohyblivými kamiony, za kterými se tvořily mnohakilometrové fronty, ve kterých, jak jsme mohli vidět i ve sdělovacích prostředcích, byli lidé nuceni trávit dlouhé a dlouhé hodiny bez možnosti úniku i jakékoli pomoci a trávili tam podle jednotlivých výpovědí 6, 10, 15, ale i 20 hodin. Je to proto, že tady také podle mého názoru tak trochu selhala Policie ČR, která včas - možná proto, že se to nedověděla, možná proto, že nefunguje komunikace mezi jednotlivými prvky systému - neuzavřela nájezdy na dálnici.

Dlouhodobé selhání policie vidím v tom, že se dosti soustavně a systematicky nesledují, nestíhají, netrestají a nepokutují přestupky, které na dálnici právě vzhledem k možnosti zaručení její průjezdnosti páchají - a zejména páchají - řidiči kamionů. Teď mám na mysli předjíždění, přejíždění plné čáry ze stoupacího pruhu atp., protože v tomto okamžiku, když jeden kamion zpomalil, druhý se ho snažil předjet prvním pruhem dálnice a třetí vjel potom do úplně levého pruhu dálnice a v tom okamžiku byla dálnice ucpaná. Je to také proto, že možná - a v těchto situacích se to ukazuje - máme chybnou koncepci dopravy. Chybnou ji vidím v tom, že naše dálniční a silniční síť je přetížena nákladní dopravou, že jsme tady zvolili koncepci dopravy, která sází spíše na dopravu nákladů po silnici než na dopravu nákladů po železnici. Je to ale také proto - a tady se podívejme do svého svědomí jednotlivých poslaneckých klubů - že při nedávném projednávání zákona o provozu na pozemních komunikacích nebyly příslušné návrhy modifikující mj. i provoz kamionů přijaty právě v této sněmovně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP