(15.50 hodin)

(pokračuje Klaus)

Zahájil jsem hlasování, a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 181 poslanců 94 pro, 87 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji zpravodaji, děkuji předkladateli.

 

Přecházíme k bodu

 

71.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků
plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky
a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku
v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly
jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo
/sněmovní tisk 674/ - třetí čtení

 

Prosím, aby se posadili pan ministr a pan zpravodaj rozpočtového výboru, předseda klubu Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, požádal bych o 15minutovou přestávku na jednání klubu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, je 15.52, pokračovat budeme v 16.06 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.52 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP