(16.40 hodin)

(pokračuje Gongol)

Koneckonců pozornost médií, ale i občanů k tomuto zákonu byla obdivuhodná. Tolik dopisů, a to kladných i záporných, jsem dosud k návrhu žádného jiného zákona nedostal.

V našem případě projednáváme návrh rozpočtu ve výši 165 mil. korun na existenci instituce, která má hospodárně nakládat s národním majetkem při jeho tzv. privatizaci. Troufám si říci, že i tento návrh rozpočtu svědčí o tom, že se zde slovo "hospodárně" jaksi míjí účinkem, a to nehovořím o tom, že se privatizuje doslova vše, co ještě zde zbylo, a to i to, co by nemělo být privatizováno a co by mělo jako tzv. rodinné stříbro či dokonce zlato patřit národu, jako je např. energetika.

K oklamání veřejnosti, ale i Poslanecké sněmovny je rozpočet uměle rozdělen na dvě části, a to na náklady chodu úřadu ve výši oněch vzpomínaných 165 884 tis. a na náklady na realizaci privatizačních projektů, které činí dokonce 1 mld. 13 mil. korun. Ano, vážení páni poslanci, více než 1 mld. korun zaplatíme ještě dále firmám, které nám pomohou se zbavit, pokud možno za co nejnižší cenu pro privatizátora, národního majetku. Samozřejmě, že to budou jen vybrané firmy, které si toho budou vážit a náležitě to ocení. Jak, lze si jen domýšlet.

Je to tedy optický klam, který nám má zamlžit skutečnou výši utracených peněz ve výši 1,179 mld. korun na tzv. privatizaci, ale soustředit pouze pozornost na skutečnou úhradu provozu Fondu národního majetku, tj. ve výši 165 mil. korun, bez nákladů na jeho satelity, kterými jsou spolupracující firmy.

Docela by mě zajímalo, kdyby předkladatel mohl této sněmovně sdělit, kolik peněz za realizaci dostaly v minulém roce cizí firmy, pražské firmy a mimopražské firmy. Jsem přesvědčen o tom, že by to mohlo zajímat i některé jiné poslance, zejména poslance z mimopražských regionů.

Dovolte mi se ještě vrátit několika slovy k privatizaci všeho a za jakoukoliv cenu, což s tímto rozpočtem Fondu národního majetku ČR přímo souvisí. Přestože se zdálo, že sociálně demokratická vláda bude v bezhlavé privatizaci poněkud obezřetnější, zdá se, že byla postižena určitou mánií stejně jako vlády předchozí. Fond národního majetku tedy bude privatizovat vše, i energetiku.

O energetice něco vím, protože jsem v tomto odvětví pracoval velice dlouho. A tak vás chci upozornit na chyby, které při výprodeji energetických zařízení provedly některé státy, které část této sněmovny považuje za státy neomylné. Doporučuji vám, kteří svou funkci poslance považujete opravdu za službu občanům, abyste se blíže např. seznámili se skutečností z privatizace energetiky takového státu, jako je např. Kalifornie. Před deregulací ovládaly kalifornský trh tři hlavní firmy: Pacific, Southern a Edison. Patřila jim většina elektráren a rozvodných sítí. Jakmile se uvolnila zákonná regulace, rozprodala firma Edison dvě třetiny své kapacity, firma Pacific se zbavila téměř všech svých elektráren vyrábějících elektřinu z uhlí. Vnitrostátní produkce tímto klesla na pouhých 50 % za posledních pět let, tj. do roku 2000. Kalifornské energetické kapacity se dostaly pod kontrolu malé skupiny mimokalifornských korporací. Horečnatý výprodej energetických zdrojů teď vyšetřuje kalifornské ministerstvo spravedlnosti, neboť Kalifornie se dostala do těžké energetické krize a dochází k vypínání proudu. Zdá se, že Kalifornie zažije horké léto, neboť v letních měsících dochází na rozdíl od nás k nárůstu spotřeby elektrické energie na klimatizaci. Obdobné problémy lze očekávat i v jiných státech, jako je Texas, New York a ve státech Nové Anglie.

I nám hrozí problémy, které vzniknou nastartováním nového energetického zákona, rozbitím jednotné soustavy rozprodejem, tedy činností orgánu zvaného Fond národního majetku, o jehož nákladech na provoz dnes rozhodujeme. Paradoxní na tom všem je, že občané, tedy daňoví poplatníci, si zaplatí, a dosti bohatě budou dotovat, instituci, která jim do budoucna připraví mnoho problémů. Ale to asi v této sněmovně zajímá jen málokoho. Rozhodly přece stranické sekretariáty a výsledek hlasování jistě nepřekvapí.

Samozřejmě že s tímto návrhem rozpočtu nesouhlasím, což přednesu v podrobné rozpravě, do které se tímto hlásím. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji za exkurs do kalifornské energetické situace. Kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy? Nehlásí-li se nikdo, všeobecnou rozpravu končím.

Přistupme k rozpravě podrobné. Kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Znovu pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Dámy a pánové, já jsem avizoval, že navrhnu jiné usnesení, než je v materiálu, který jsme dostali, a proto navrhuji na rozdíl od vlády přijmout toto usnesení: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s návrhem rozpočtu Fondu národního majetku ČR na rok 2001."

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Poslanec Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Já bych jako zpravodaj navrhl usnesení, které vychází z usnesení rozpočtového výboru č. 407, které by znělo: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje návrh rozpočtu Fondu národního majetku ČR pro rok 2001, tisk 801, ve výši výdajů 165 884 tis. korun, z toho investičních 7 mil. korun.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo další do podrobné rozpravy, než dám hlasovat o těchto věcech? Přeje si pan ministr říci závěrečné slovo? Asi nepřeje. Zpravodaj výboru si také nepřeje říci závěrečné slovo.

Odhlásím vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

Budeme nejdříve hlasovat o návrhu pana poslance Gongola, který navrhuje usnesení: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s předloženým návrhem rozpočtu Fondu národního majetku pro rok 2001."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 290 z přítomných 146 poslanců 22 hlasovalo pro, 100 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Já bych prosil poslance, aby se soustředili na hlasování. Budeme nyní hlasovat o návrhu pana poslance Kocourka: Poslanecká sněmovna schvaluje návrh rozpočtu s částkami, které zde uvedl - 165 884 tis., z toho 7 mil. investičních.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP