(9.10 hodin)

(pokračuje Výborný)

V souladu s ústavou a také s ustanovením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny je nezbytné, aby poslanec Hynek Fajmon a poslankyně Jitka Kocianová složili poslanecký slib. Žádám tedy poslance Hynka Fajmona a poslankyni Jitku Kocianovou, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu. Prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby slib nových poslanců přijal, vás všechny vyzývám k tomu, abyste povstali předtím, než slib přečtu. (Všichni přítomní poslanci povstali.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jdu přijmout slib. Doufám, že to není interpretováno, že je přerušena schůze, tak prosím, aby to tak bylo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Já bych prosil, aby povstali všichni přítomní. (Povstali i diváci na galerii.)

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(Oba noví poslanci skládají slib slovem "slibuji". Potlesk přítomných)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, dovolte, abych i já mezi námi uvítal pana poslance Hynka Fajmona, paní poslankyni Jitku Kocianovou, popřál jim v poslanecké práci hodně štěstí a úspěchu. Vidím, že už se prvně posadili do těchto stísněných lavic, tak to pro ně bude jistě nová zkušenost.

Pan poslanec Vejvoda má náhradní kartu č. 8.

 

Začínáme bodem

 

79.
Návrh na ustavení volebního výboru Poslanecké sněmovny

 

K tomuto bodu vám byl rozdán návrh usnesení Poslanecké sněmovny a prosím předsedu volební komise poslance Jana Vidím, aby předložený návrh uvedl.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Volební komise 28. února letošního roku projednala návrhy všech poslaneckých klubů na členy volebního výboru Poslanecké sněmovny a přijala svým usnesením, na základě kterého byl připraven návrh usnesení Poslanecké sněmovny tak, jak vám byl rozdán do lavic.

Dovolte mi konstatovat, že volební výbor se ustavuje stejným způsobem podle zásady poměrného zastoupení jako jakýkoliv jiný výbor Poslanecké sněmovny. Dále připomínám, že Poslanecká sněmovna v úterý 20. února přijala usnesení, že volební výbor bude ustaven v počtu 19 členů, z toho 7 nominovaných ČSSD, 6 ODS, 2 KSČM, 2 KDU-ČSL a 2 US.

Jak vyplývá z návrhu usnesení PS, které máte před sebou, jedná se o tyto poslance: Miroslav Beneš - ODS, Jiří Brtnický - ČSSD, Yvona Jungová - ČSSD, Zdeněk Klanica - KSČM, Jan Klas - ODS, Stanislav Křeček - ČSSD, Miloslav Kučera starší - ČSSD, Jaroslav Maňásek - ČSSD, Petr Mareš - US, Vladimír Mlynář - US, Miroslava Němcová - ODS, Vlasta Parkanová - KDU-ČSL, František Pejřil - ODS, Zdeňka Stránská - ČSSD, Alena Svobodová - KSČM, Jaromír Talíř - KDU-ČSL, Jan Vidím - ODS, Vojtěch Vymětal - ČSSD a konečně Jan Zahradil - ODS.

Vážený pane předsedo, je možné otevřít rozpravu a poté dát hlasovat o ustavení výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, zahajuji rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku. Pak tedy rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Táži se, zda pan předseda volební komise se chce na závěr vyjádřit. (Nechce.)

Budeme hlasovat o výboru jako o celku? (Ano.) Dobře. Takže vážení, doufám, že jste všichni zaregistrováni.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro toto složení volebního výboru, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 302 z přítomných 145 poslanců 134 hlasovalo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. A konstatuji, že jsme ustavili volební výbor.

 

Pan poslanec Vidím ještě jednou.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych přednesl následující procedurální návrh. Chci požádat, aby Poslanecká sněmovna zařadila jako poslední bod dnešního jednání body 81 a 82, což jsou druhá kola tajných voleb, jako poslední bod dnešního jednání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, nezlobte se, já jsem tady byl informován ještě o jedné technické drobnosti s novými poslanci a vůbec jsem neslyšel to, co jste říkal.

 

Poslanec Jan Vidím: Nevadí, stručně zopakuji. Žádám sněmovnu o to, aby jako poslední bod dnešního jednání byly zařazeny body 81 a 82, tedy druhá kola tajných voleb.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Poslední body dnešního jednání, rozumíme tomu tedy s největší pravděpodobností před 17. hodinou. Ano?

Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 303 z přítomných 147 poslanců 137 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Vážené dámy a pánové, chtěl bych vás informovat, že jsem v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 vydal rozhodnutí č. 81 o svolání ustavující schůze volebního výboru a jeho vedením pověřil, a to až do doby, než bude zvolený předseda volebního výboru potvrzen Poslaneckou sněmovnou, poslance Stanislava Křečka. Volební výbor se sejde dnes, to znamená 1. března 2001, deset minut po vyhlášení polední přestávky v místnosti č. 106.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP