(17.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Miloslavu Kučerovi ml. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Přihlášený pan poslanec Lobkowicz nedorazil, to znamená, že jeho přihláška propadá. Končím obecnou rozpravu.

V tuto chvíli vzhledem k tomu, že sloučená obecná rozprava byla ukončena, se budeme nejprve zabývat tiskem 788. Ptám se předkladatele pana poslance Palase, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Pravděpodobně nepřeje. Prosím tedy pana zpravodaje, aby se ujal své role a sdělil nám, jakým způsobem budeme hlasovat.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, budeme se nejdříve zabývat tiskem 788. Na úvod této rekapitulace bych chtěl konstatovat, že ve sloučené rozpravě vystoupilo celkem 16 poslanců, zaznělo několik návrhů na zamítnutí a několik návrhů na přikázání.

Prvním hlasováním bychom měli rozhodnout o návrhu na zamítnutí tisku 788, který přednesl pan poslanec Pejřil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Budeme se zabývat nejprve návrhem na zamítnutí sněmovního tisku 788.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 65, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 65 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 165 poslanců vyslovilo 40 a 96 bylo proti.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. V rozpravě padl návrh na přikázání petičnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Pan zpravodaj Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Paní předsedající, zazněl ještě návrh na přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. O tomto návrhu budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 66 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu zemědělskému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 66 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 152 a 8 bylo proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 67 a ptám se, kdo je pro přikázání petičnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 67 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 24 a 114 bylo proti.

 

Konečně v hlasování pořadové číslo 68, které zahajuji, se ptám, kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 68 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 46 a 90 bylo proti.

 

V rozpravě také padl návrh na prodloužení lhůty pro projednání ve výboru o 20 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 69 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 69 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 136 a 5 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru a lhůta pro jeho projednávání byla prodloužena o 20 dnů. Tím končím první čtení tohoto návrhu.

 

Nyní se budeme zabývat sněmovním tiskem číslo 836. Rozprava byla ukončena. Ptám se pana poslance Stanislava Němce, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Neozývá se, takže pravděpodobně nepřeje. Dávám tedy slovo panu zpravodaji Papežovi, aby uvedl návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Jiří Papež: Nejdříve bychom měli hlasovat o návrhu na zamítnutí a potom k tomuto tisku zazněly dva návrhy na přikázání, a to návrh na přikázání zemědělskému výboru a návrh na přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

 

V hlasování pořadové číslo 70 rozhodneme o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 70 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 70 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 32 a 111 bylo proti.

 

Padl návrh, aby tento návrh byl přikázán zemědělskému výboru a poté výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Pane zpravodaji, ptám se: padl jako u předchozího zákona stejný návrh na prodloužení lhůty pro projednání ve výboru o 20 dnů? Je tomu tak.

 

Nejprve v hlasování pořadové číslo 71, které zahajuji, se ptám, kdo je pro přikázání zemědělskému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 71 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 150 a 6 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 72, které zahajuji, se ptám, kdo je pro přikázání tohoto návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 72 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 36 a 106 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 73, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s prodloužením lhůty pro projednávání tohoto návrhu ve výboru o 20 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 73 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 153 a 4 byli proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru a lhůta pro jeho projednání byla prodloužena o 20 dnů.

 

Dalším bodem je bod 32 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

32.
Návrh poslance Rostislava Čevely na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
/sněmovní tisk 789/ - prvé čtení

 

Registruji přihlášku pana poslance Cabrnocha. Máte slovo.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl sloučení rozpravy k následujícím dvěma bodům, tedy k bodům 32 a 33. Důvod je prostý. Oba dva návrhy se týkají věcně stejné problematiky, tedy přílohy číslo 2 o lécích hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Navrhuji tedy sloučit rozpravu k následujícím dvěma bodům programu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím všechny kolegy a kolegyně do sněmovny, abychom mohli rozhodnout o tomto procedurálním návrhu. Všechny vás odhlásím a požádám o novou registraci. Budeme tedy hlasovat o sloučení obecné rozpravy u sněmovního tisku 789 a sněmovního tisku 822.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP