(11.00 hodin)

(pokračuje Vidím)

Zvolení členové se ujmou svých funkcí po složení slibu do rukou předsedy sněmovny.

Pokud jde o způsob volby, citovaný zákon jej neupravuje. Volební komise navrhuje volbu tajnou. Hlasovací lístky jsou připraveny.

Poprosil bych vás, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu jak ke kandidátům, tak i ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Otevírám rozpravu. Hlásí se pan kolega Ježek. Prosím.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, seznámím vás s usnesením rozpočtového výboru ze 43. schůze konané 5. dubna 2001.

Rozpočtový výbor konstatuje, že podvýbor pro kontrolu rozpočtového výboru podle usnesení 410/2001 jednal s kandidáty na volbu člena kandidáta NKÚ panem inženýrem Jiřím Adámkem a panem inženýrem Janem Vedralem. A za b): Výše uvedení kandidáti splňují všechny náležitosti kladené na člena Nejvyššího kontrolního úřadu podle § 12 zákona č. 166/1993 Sb.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se jako další hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím. Hlasováním rozhodneme o způsobu volby.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 119 a ptám se, kdo souhlasí s tajnou volbou. Kdo s tajnou volbou nesouhlasí?

Z přítomných 160 poslankyň a poslanců pro návrh 115, proti 3. Tajná volba byla schválena.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu a otevírám bod

 

73.
Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny
pro otázky vnitřního trhu

 

Slovo má předseda volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, ve stanovené lhůtě volební komise od poslaneckých klubů obdržela následující návrhy: poslanec Ladislav Korbel - Unie svobody, poslanec Karel Vymětal - KSČM. 30. března byly tyto návrhy rozeslány všem poslaneckým klubům.

Podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se předseda komise Poslanecké sněmovny volí vždy většinovým způsobem a tajným hlasováním. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech. Tato volba je technicky připravena.

Pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Otevírám rozpravu k navrženým kandidátům. Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní bych vás, pane předsedající, požádal, zda byste mohl vyhlásit lhůtu pro vydávání hlasovacích lístků do 11.18 hodin.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vyhlašuji volby tajné a lhůtu pro vydávání lístků stanovuji na dobu od 11.03 do 11.18 hodin.

Tím přerušuji jednání a přeji všem kolegům ze sociální demokracie krásný a ničím nerušený víkend.

 

(Jednání skončilo v 11.03 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP