(11.10 hodin)

(pokračuje Grüner)

Žadatel tedy musel absolvovat předepsané kursy a zkoušky, na které rovněž musel vynaložit určité finanční prostředky, a pojistné je tedy jen další z podmínek pro možnost provozovat myslivost a právo lovu. Vzhledem k dnešní celkové finanční náročnosti na vybavenost myslivce k provozování myslivosti je pojistka částkou vysloveně zanedbatelnou.

Návrh novely zákona číslo 288/1995 Sb. byl již v tomto znění na požadavek podvýboru pro myslivost , rybářství a včelařství vypracován koncem roku 1999, ale vzhledem k rozpracovanosti vládního návrhu zákona byly jednotlivé návrhy uplatněny již v tomto vládním návrhu. Zákon však byl v roce 2000 sněmovnou vrácen vládě k dopracování. Nyní je připravována nová verze zákona o střelných zbraních a střelivu, která má být předložena do sněmovny v tomto roce. V tomto návrhu jsou naše návrhy úprav zákonů až na návrh kontroly uzavření zákonného pojištění držitelů zbrojního průkazu skupiny C akceptovány.

I přes tuto skutečnost předkládáme novelu zákona č. 288/1995 Sb. Poslanecké sněmovně, neboť případně - a já si to samozřejmě nepřeji - nepřijetím tohoto nového vládního návrhu zákona by námi navrhované změny opět nebyly řešeny.

Dovolil bych si proto požádat sněmovnu o propuštění této novely zákona do druhého čtení. A dále pak o prosbu, aby se poslanci pokud možno zdrželi možnosti podávat další pozměňující návrhy, které by se přímo netýkaly problematiky obsažené v této novele zákona. Myslím si, že pro případné další pozměňovací návrhy bude dostatek prostoru po předložení vládního návrhu zákona o střelných zbraních a střelivu do sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně panu poslanci Grünerovi. Prosím pana zpravodaje, poslance Petra Koháčka.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Předložený návrh novely zákona o střelných zbraních řeší z hlediska problematiky této oblasti svým způsobem okrajové záležitosti. O tom, o jaké okrajové záležitosti jde, jste už slyšeli od pana předkladatele.

Já se přiznám, že s těmito navrhovanými změnami nemám žádný problém, a myslím si, že je možné tak, jak jsou navrženy, je zahrnout do zákona o střelných zbraních a střelivu.

Chtěl bych zde ovšem připomenout jednu skutečnost. Projednávali jsme v poslední době již dvakrát vládní návrh nového zákona o zbraních a střelivu a dvakrát jsme s vládou vyjádřili nesouhlas. Mám k dispozici, jako asi většina z vás, kteří se touto problematikou zabýváte, návrh, který Ministerstvo vnitra předloží během 14 dnů do vlády, a mohu vám říci, že až na některé detaily Ministerstvo vnitra konečně akceptovalo většinovou vůli této sněmovny a odstranilo ty věci, které vyvolaly naše záporné stanovisko v předchozích dvou případech.

Tato situace mě opravňuje k naději, že tento nový návrh zákona bude už po dopracování některých detailů námi přijat, a z tohoto důvodu se domnívám, že novelizovat zákon, který s největší pravděpodobností přestane v nejbližších měsících platit, není právě racionální. Ale zde musím ještě zdůraznit, že návrh, který předkládá Ministerstvo vnitra do vlády, je, jak řekl nedávno pan premiér, je návrh jenom jedné devatenáctiny vlády, takže se můžeme dočkat ještě nějakého překvapení. Ale upřímně řečeno, myslím si, že se tak nestane, a vzhledem k tomu, že očekávám, že bude tento nový návrh zákona nám předložen ve velmi blízké době, doporučuji, abychom před zahájením obecné rozpravy přerušili projednávání tohoto bodu a odročili jeho projednání do doby předložení vládního návrhu zákona o střelných zbraních a střelivu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, navrhnete to až v rozpravě, ano, znova? Dobře.

Nyní otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Havlíček.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně. Předložená novela zákona č. 288/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má za účel zpřísnit vydávání zbrojního průkazu skupiny C takzvaným povinným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s držením a nošením zbraně. S tímto ustanovením nemám, a možná ani další, žádný velký problém. Chápu důvody předkladatelů, proč toto navrhují. Protože se už v České republice stalo několik nešťastných událostí při manipulaci se zbraní, ať poranění, či s následkem částečné či trvalé invalidity, a v nejhorším případě s následkem smrti. Předkladatelé toto povinné pojištění ve své důvodové zprávě přirovnávají k obdobnému povinnému pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Co ale zcela nechápu, je navrhované ustanovení § 40 odst. 1 s novým písm. g), kde k povinnosti předložit doklad pojištěný žadatel je povinen předložit platný lovecký lístek. Pokud se předkladatelé odvolávají na zákonnou odpovědnost za způsobenou škodu - zákon č. 168/1999 - za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, tak rozšíření povinnosti předložení k žádosti na zbrojní průkaz skupiny C platný lovecký lístek je zcela účelové ustanovení. Protože žádá-li občan např. o vydání řidičského průkazu, tak také nemusí dokazovat a prokazovat, že vlastní automobil. Budeme-li pokračovat - tak např. sportovní střelci používají na střelnicích brokové a kulové zbraně, a přijmeme-li navrženou povinnost vlastnění loveckého lístku, tak s největší pravděpodobností možná někteří s touto závodní činností skončí.

Na uvedeném případě jsem chtěl názorně ukázat, jak je ustanovení o povinnosti předložit platný lovecký lístek k žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny C rozporuplné.

Nemám vůbec nic proti myslivcům a jejich spolkům. Naopak si jejich práce a činnosti velmi vážím, protože nebýt jejich píle a pracovitosti a zapálení pro věc, tak bychom v lesích naší země měli možná polovinu zvěře, než tomu je v současnosti. Ale ať se na mě nikdo nezlobí, ale to ustanovení, jak jsem již dříve uvedl, je minimálně rozporuplné, a další výklad nechť si každý provede sám.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nezpřísnili jsme možnost získání řidičského průkazu k řízení nákladních vozidel povinností vlastnit tahač s návěsem u žádosti řidičského oprávnění pro nákladní vozidla, tak nemůžeme obdobnou věc přijmout ani při projednávání příslušné novely zákona č. 288/1995 Sb., tisk 849. Bude-li návrh zákona propuštěn do druhého čtení, tak v rámci podrobné rozpravy druhého čtení navrhnu vypuštění této podmínky.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP