Stenografický zápis 36. schůze, 16. května 2001


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


14. Vládní návrh zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 819/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Václav Hanuš
Poslankyně Yvona Jungová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Václav Hanuš


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 840/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Jitka Kocianová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Jitka Kocianová
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


19. Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 /sněmovní tisk 859/ - druhé čtení

Poslanec Radim Turek
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Karel Černý
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Cyril Svoboda
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Karel Černý
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Radim Turek
Poslanec Zdeněk Škromach
Předseda PSP Václav Klaus


20. Vládní návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 778/ - druhé čtení

Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Václav Exner
Poslanec František Pejřil
Poslankyně Alena Svobodová
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Stanislav Křeček


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony /sněmovní tisk 921/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 924/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Lucie Talmanová


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. …/ 2000 Sb. /sněmovní tisk 621/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Grůza
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec František Pejřil


35. Vládní návrh zákona o Sociální pojišťovně a o provádění sociálního pojištění /sněmovní tisk 776/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.06 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Václav Hanuš
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Stanislav Volák
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Ludmila Müllerová
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Václav Krása
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 15.35 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.52 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Vojtěch Filip


11. Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování (knihovní zákon) /sněmovní tisk 782/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jan Kostrhun
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Václav Brousek


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sociální pojišťovně a o provádění sociálního pojištění /sněmovní tisk 777/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Zuzka Rujbrová


40. Vládní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry a zástupci Veřejného ochránce práv /sněmovní tisk 926/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jiří Patočka


41. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 861/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Svatomír Recman


43. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 847/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Vlastimil Tlustý


44. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 863/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Stanislav Křeček


45. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy /sněmovní tisk 868/ - prvé čtení

Senátor Emil Škrabiš
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Josef Mandík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Libor Ambrozek
Senátor Emil Škrabiš
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


46. Návrh poslanců Václava Exnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 890/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Václav Exner


47. Návrh poslanců Jiřího Hofmana, Zdeňka Škromacha a Jarmily Boháčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 892/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Jiří Hofman


48. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 896/ - prvé čtení

Senátor František Kroupa
Poslanec Zdeněk Škromach
Senátor František Kroupa
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Josef Janeček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 18.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP