(14.40 hodin)

(pokračuje Langer)

Návrh pana poslance Aubrechta - přesunout bod 26 na pátek 18. května jako první bod.

Zahájil jsem hlasování číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 přítomných pro 157, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Návrh pana poslance Záruby - zařadit nový bod "Informace ministra školství Eduarda Zemana o státní informační politice ve školství" za bod 84.

Zahájil jsem hlasování číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 180 pro 87, proti 54. Návrh nebyl přijat.

 

Návrh pana poslance Hojdara - body 28 a 51 na čtvrtek 24. května dopoledne jako první a druhý bod, resp. druhý a třetí bod za bod 55, který už jsme schválili.

Zahájil jsem hlasování číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 144, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Kupčová navrhla zařadit body 7 a 8 jako první body dne 17. května a bod 9 a 10 jako druhý a třetí bod dne 18. května. Můžeme to brát jako jedno hlasování, paní kolegyně? Ano.

Zahájil jsem hlasování číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 143, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Návrh poslance Kučery staršího - zařadit revokaci usnesení, které má souvislost se zákonem o národnostních menšinách, jako pátý bod dnešního programu schůze. Dále navrhoval jako nový bod druhé a třetí čtení tohoto zákona, pokud usnesení bude revokováno, a tudíž tento zákon bude moci být zařazen. Druhé a třetí čtení kdy, pane poslanče?

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Pane předsedající, pokud by revokace byla přijata, navrhuji, aby druhé čtení tohoto zákona bylo zařazeno za bod č. 20 v bloku druhých čtení a v bloku třetích čtení aby bylo zařazeno za bod 76.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, to jsem potřeboval ještě vědět.

 

Nejprve rozhodneme o revokaci původního usnesení.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 9. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 182 přítomných pro návrh 107, proti 48. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o zařazení druhého čtení za bod 20 a třetího čtení za bod 76.

Zahájil jsem hlasování číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 108, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Kapoun navrhl zařadit bod 25 na pátek 25. května jako první bod.

Zahájil jsem hlasování číslo 11. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 139, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Vidím navrhl zařadit volební body 79, 80, 82, 83 na úterý 22. 5. jako poslední body odpoledního jednání a bod 84 na středu 23. května jako poslední dopolední bod.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 12. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro návrh 173, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane poslanče, vy zřejmě máte nějakou námitku.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážené dámy a pánové, omlouvám se, ale u hlasování číslo 6 jsem hlasoval pro a mám ve sjetině křížek. Požádal bych o opakované hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je hlasování týkající se návrhu pana poslance Záruby na zařazení nového bodu "informace ministra školství". Poprosil bych vás, kolegové, abyste mi vždy řekli, kterého bodu se revokace týká, protože číslo hlasování je pro mne příliš malou pomocí.

 

Zazněl návrh zpochybňující výsledek tohoto hlasování, tedy námitka. Rozhodneme o námitce proti hlasování.

Zahájil jsem hlasování číslo 13. Kdo souhlasí s touto námitkou? Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro návrh 100, proti 29. Námitka byla přijata.

 

Rozhodneme ještě jednou o zařazení nového bodu "Informace ministra Eduarda Zemana o státní informační politice ve školství" za bod 84.

Zahájil jsem hlasování číslo 14. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro návrh 94, proti 62. Tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP