(14.50 hodin)

(pokračuje Langer)

Chci se zeptat, jestli je nějaká námitka proti výsledkům předchozího hlasování. Pan poslanec Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, chtěl bych zpochybnit minulé hlasování, protože na sjetině byl uveden jiný výsledek, než bylo mé faktické hlasování ve sněmovně, které bylo stejné jako moje hlasování v předchozích případech k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Zazněla námitka.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 15 o této námitce. Kdo s ní souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 181 poslanců 140 pro, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Rozhodneme tedy ještě jednou hlasováním o zařazení tohoto bodu "informace".

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 16. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro návrh 93, proti 77. Návrh byl přijat.

 

Prosím o případnou námitku, jinak budeme pokračovat v hlasování, resp. sděluji, že pan poslanec Mlynář oznámil zpětvzetí bodu č. 11.

Pan ministr Dostál podá demisi.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane předsedající, já se omlouvám. Při hlasování číslo 16 jsem tiskl před svědky tlačítko "nikoliv", na sjetině údajně je "ano". Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, je to již několikáté zpochybnění jednoho hlasování. Prosím předsedy jednotlivých parlamentních frakcí, ať vytvoří nějaké stranické tribunály, před které budou povoláváni všichni ti, kteří neumějí hlasovat.

Zazněla další námitka zpochybňující výsledek hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 17, ve kterém rozhodneme o této námitce. Kdo s ní souhlasí? Kdo je proti?

Ze 183 přítomných pro 135, proti 14. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Věřím, že naposledy rozhodneme o osudu pana ministra školství Eduarda Zemana.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 18. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 183 pro 93, proti 77. Návrh byl přijat.

 

Avizuji, že tentokrát již o žádné námitce nedám hlasovat a raději se nechám vystřídat jako předsedající.

 

Dalším bodem je návrh pana poslance Turka vyřadit bod č. 81.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 19. Kdo souhlasí s vyřazením bodu č. 81? Kdo je proti?

Z přítomných 184 poslanců pro návrh 153, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Palas navrhl třetí čtení tisku 688 zařadit na pátek 18. května jako druhý bod a bod č. 6, druhé čtení návrhu zákona o vodovodech a kanalizacích, na úterý 22. května za již pevně zařazené body. Můžeme nechat hlasovat dohromady.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 20. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro návrh 173, proti jeden.

 

Pan poslanec Sobotka navrhl zařadit body 31, 32, 33, 34 jako první až čtvrtý bod v pátek 18. května. Já se obávám, že budu muset modifikovat návrh zařadit tyto body za již pevně zařazené body na pátek.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 21. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Ze 184 přítomných pro 152, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Filip navrhl přeřadit bod 8 za bod 63.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 22. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 183 pro 125, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Exner navrhl zařazení nového bodu, a to za bod 84, ale ještě předtím pan kolega Výborný. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedající, já se domnívám, že v tuto chvíli byste se měl podrobněji podívat do svých poznámek, protože se stalo, že v pátek máme už zařazeny dva pevné druhé body, současně se stalo, že v pátek jako druhý bod máme zařazen bod osmý, tedy návrh poslankyně Zuzky Rujbrové, a současně jsme také odhlasovali, že to bude za bodem 63. Začínáme v tom mít velký zmatek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, pořadí bodů 18. května - proto je vždycky modifikuji - když už některý schválíme, tak následující aby byl zařazován za pevně schválené. Bohužel tady má dříve položený přednesený návrh přednost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP