Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
16. května 2001 v 9. 02 hodin

Přítomno: 170 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Udeřila devátá hodina ranní, a proto mi dovolte, abych zahájil druhý den jednání 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na něj přivítal.

Prosím vás, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami, případně mi ohlásili, kdo máte náhradní kartu nebo budete žádat o její vydání. Paní poslankyně Jitka Kupčová - náhradní karta č. 2.

Sděluji, že o omluvení neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: paní poslankyně Jarmila Boháčková - zdravotní dovolená, pan poslanec Václav Grulich - lázeňská léčba, pan poslanec Hojda Pavel - nemoc, Chobot František - zasedání WEU, Nečas Petr - totéž, Dundáčková Eva - pracovní cesta ústavně-právního výboru do Nizozemí, s ní i poslanec Dalibor Matulka, Vlasta Parkanová, Václav Pícl, Plachý Jaroslav - slavnosti inaugurace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Záruba Bohuslav - stejný důvod, Walter Bartoš - meziparlamentní konference Eureka v Madridu společně s Petrem Marešem, Zahradil Jan - pracovní cesta do Spojených států.

Z vlády je dnes omluven předseda vlády Miloš Zeman od 9.00 do 11.30 hodin - zahájení Francouzsko-českého podnikatelského fóra, Grégr Miroslav - zahájení Francouzsko-českého podnikatelského fóra a přijetí francouzského státního tajemníka pro průmysl, Jan Kavan - oficiální návštěva USA, Kužvart Miloš - dlouhodobě plánovaná zahraniční pracovní cesta a ministr financí Rusnok Jiří - zasedání Rady ministrů zemí OECD v Paříži.

Dnešní den budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů ve druhém čtení, což jsou body 14, 17, 19 a 20, a poté přejdeme k návrhům zákonů v prvém čtení - body 27, 29, 30 a 34. Bod 11, sněmovní tisk 782, lze projednávat dnes od 15 hodin a bod 16, sněmovní tisk 832 - usnesení výboru nebylo zatím do poslaneckých lavic rozdáno.

Dovolte mi vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, abych v úvodu dnešního jednání mezi námi osobně přivítal fyzicky přítomného nového ministra obrany pana Jaroslava Tvrdíka, kterého již včera přivítal předseda sněmovny pan Václav Klaus. (Potlesk.)

Ještě jedna technická poznámka - paní poslankyně Kupčová vracela kartu č. 2, která fyzicky nefungovala, a má náhradní kartu č. 16.

 

Přistoupíme k projednávání prvního dnešního bodu, kterým je

 

14.
Vládní návrh zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 819/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážené dámy a páni poslanci a poslankyně.

Návrh zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů je předkládán proto, aby nahradil druhou část dosud platné vyhlášky č. 19 z roku 1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví, tzn. postup od předání lidských pozůstatků pohřební službě a související činnosti. Jednotlivé oblasti jsou však upraveny v širším kontextu a především aktuálně, jak to vyžadují současné podmínky.

Při přípravě zákona byla respektována skutečnost, že pohřebnictví je z pohledu sociálně kulturního zvláště citlivé a má vlastní vývojovou setrvačnost, která vyžaduje zachování takových principů a postupů, jimž veřejnost přivykla. Současně bylo třeba brát v úvahu, že postupy v pohřebnictví navazují na činnost ve zdravotnictví, a měly by tedy respektovat úpravu a praxi dosud platnou v tomto oboru, pokud nebude přijata a samozřejmě legislativně upravena odlišná koncepce.

V období od prvního čtení vládního návrhu zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, jímž byl návrh přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj zúčastnili jednání obou výborů. Uplatněné připomínky formulované v podobě pozměňovacích návrhů, o nichž výbory jednaly, se dotýkají věcné a i legislativní stránky zákona, nenarušují zásadní koncepci navrhované právní úpravy a podle našeho názoru v řadě případů zlepšují jeho podobu z pohledu budoucí praktické aplikace.

Rád bych proto požádal, aby v případě, pokud budou při tomto jednání uplatněny i jiné pozměňovací návrhy, předkladatelé postupovali rovněž s podobnou uvážlivostí v zájmu zachování ucelenosti a koncepční jednoty navrhovaného zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 819/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Václav Hanuš.

 

Poslanec Václav Hanuš: Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal návrh zákona na své 45. schůzi dne 26. dubna a přijal k němu toto usnesení, které bylo rozdáno tiskem:

Po odůvodnění náměstka ministra Jiřího Durčoka, zpravodajské zprávě poslance Václava Hanuše a po rozpravě výboru pro sociální politiku a zdravotnictví za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 819, a aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP