(12.50 hodin)

(pokračuje Špidla)

Žádosti o přiznání důchodu budou sepisovat výhradně pobočky, čímž se zvýší kvalita servisu pro pojištěnce a opět se uleví zejména malým firmám, pro které je tato specializovaná agenda někdy dosti obtížná.

Zrušuje se řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do plné nebo částečné invalidity z úřední moci. Tím se posiluje možnost volby občana, zda a odkdy si přeje mít vyplácen příslušný důchod. Prostě nemůžeme mu to v podstatě nařídit.

V opravném řízení při nesouhlasu pojištěnce s rozhodnutím nositele pojištění se zavádí jako nový mezistupeň povinnost projednat a znovu rozhodnout o každé námitce podané pojištěncem, aby každý nesouhlas nemusel být projednán ihned soudně. To zase neobyčejně zpružňuje agendu, zbavuje ji to nesmyslné administrativní náročnosti, posílí se tím záruka pečlivého přezkoumání námitek pojištěnce, přičemž se možnost přezkoumání soudem nezmenšuje. Je to tedy výrazné zlepšení pro pojištěnce.

Pokud jde o provádění sociálního pojištění příslušníků ozbrojených sil a sborů, bude i nadále organizačně odděleno od provádění sociálního pojištění.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že na oddělení financování sociálního pojištění od státního rozpočtu a transformaci České správy sociálního zabezpečení je nutno nahlížet jako na jeden nezbytných reformních kroků.

Uvedl jsem zhruba celkový náčrt našich záměrů, kde má důchodová pojišťovna jako moderní samostatný nositel důchodového pojištění klíčové místo. Mohu jasně a s důrazem prohlásit, že v těch případech, kdy kvalita nositele pojištění byla podceněna, byly vyvolány při jakémkoli důchodovém pohybu enormní krizové situace. Jedním ze současným případů jsou problémy Polska, kde právě podcenění kvality a organizace důchodové pojištění vede k tomu, že reforma, která měla mnoho velmi zajímavých záměrů, se začíná dostávat na písek.

Dámy a pánové, ve svém obsáhlém slově jsem uvedl základní rámec, ve kterém předkládáme tento návrh, a uvedl jsem také základní fakt, že oddělení důchodového systému od státního rozpočtu bylo v programových prohlášeních všech polistopadových vlád, žádná z nich však nedokázala postoupit tak daleko, jak jsme postoupili v současném okamžiku. Jsem přesvědčen, že návrh, který předkládám, je propracovaný, je důsledný a je zralý projednávání ve sněmovně Parlamentu České republiky. Děkuji vám. (Potlesk sociálně demokratických poslanců.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Obdivoval jsem jeho používání budoucího času místo podmiňovacího způsobu jako mimořádnou zvláštnost jeho projevu, která nebývá typická v této sněmovně. To, že už si je tak jist svým výsledkem, je obdivuhodné.

V každém případě máme zasedání organizačního výboru. Proto přerušuji projednávání tohoto návrhu zákona. Budeme pokračovat po 14. hodině.

 

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP