(14.40 hodin)

(pokračuje Müllerová)

Myslím, že právě z tohoto důvodu vláda přistoupila k návrhu zákona o Sociální pojišťovně.

V tomto návrhu se jedná o transformaci instituce, o které víme, že by měla existovat, ať už zvolíme model individuálního dobrovolného, či povinného kapitálového připojištění v různých penzijních fondech. Myslím, že je skutečně třeba vést lidi k odpovědnosti za jejich příjem ve stáří, v důchodovém věku. Zcela nepochybně se to ale nepodaří bez nové a flexibilní instituce, která pomůže informovat všechny pojištěnce o dobách pojištění, o vyměřovacích základech, o pravděpodobném i možném dosažení výše starobního důchodu, čili o tzv. informativních listech, o individuálních účtech.

Proto se domnívám, že vytvoření ústavu, jakým by se měla Sociální pojišťovna stát, je právě v této době nutné. Je chybou, že od počátku devadesátých let, kdy začalo docházet k úpravám v oblasti pojištění a dávek, nedošlo k reformě v oblasti správy sociálního pojištění. Dnešní Česká správa sociálního zabezpečení je těžkopádná, rigidní instituce, která již velmi dlouho - deset let - očekává slibovanou změnu. Domnívám, že v této podobě je velmi vhodné začít novou a aktivní úlohu. Právě proto měly a mají některé politické strany ve svých volebních programech vytvoření právě veřejnoprávní instituce, kterou tato vláda nazvala Sociální pojišťovnou. Pokud se tedy dnes rozhodneme, že návrh zákona nepodpoříme, tak vznik této nové instituce zcela nepochybně odsuneme o několik let.

Já z těchto důvodů osobně budu hlasovat pro podporu návrhu zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni. Jako další je pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, rád bych se vyjádřil k té tezi, která zde zazněla, a zazněla opakovaně, že přijetím zákona o Sociální pojišťovně popřeme smysl dočasné komise pro penzijní reformu, kterou tato Poslanecká sněmovna ustavila. Ještě dříve, než budu mluvit k tomuto tématu, bych rád před závorku vytkl jiné konstatování, které je z oblasti veřejných rozpočtů a veřejných financí.

Domnívám se, že cílem důchodové reformy z hlediska krátkodobého a dlouhodobého výhledu vývoje veřejných financí v ČR nemůže být snížení tlaku našeho stávajícího penzijního systému na veřejné finance. K snížení tohoto tlaku může dojít pouze z hlediska dlouhodobého horizontu. Reálné snížení tohoto tlaku může nastat nejdříve v období 20 až 30 let.

V České republice nezačínáme na zelené louce, jak zde zaznělo. V České republice máme důchodový systém, z něhož dnes dostávají své dávky miliony občanů ČR. Pokud do budoucna budeme chtít garantovat základní výplatu těchto dávek, nemůže dojít k tomu, že by v horizontu pěti nebo deseti let došlo k výraznému snížení poptávky tohoto systému po veřejných financích.

Nyní bych se rád vyjádřil k tezi, že vznik Sociální pojišťovny popře smysl komise pro penzijní reformu. Komise pro penzijní reformu absolvovala již několik zasedání. Postupně jsme se zabývali demografickými daty, zabývali jsme se ekonomickými daty souvisejícími s vývojem veřejných financí v ČR, snažili jsme se zabývat i vládními návrhy koncepce důchodové reformy. Ta debata je bohužel poznamenána tím, že málokdy je možné tento ucelený vládní koncept penzijní reformy konfrontovat s jinými ucelenými koncepty, s jinými představami politických stran a poslaneckých klubů, které jsou zastoupeny v této Poslanecké sněmovně. Tento fakt poznamenal i rozpravu k návrhu zákona o Sociální pojišťovně, kterou jsme absolvovali v uplynulé hodině. Zazněla zde celá řada kritiky směrem k Sociální pojišťovně a k představám vlády o penzijní reformě, ale nezazněly zde žádné ucelenější návrhy k tomu, jakým způsobem postupovat, aby došlo ke stabilizaci našeho penzijního systému, aby došlo k reformě penzijního systému a z dlouhodobého hlediska i k poklesu tlaku penzijního systému na systém veřejných financí.

Dalo by se říci, že v tuto chvíli je dočasná komise Poslanecké sněmovny v určitém zlomovém bodě. Vedeme debatu o tom, zda bychom nebyli schopni nalézt alespoň určité minimální zásady a východiska, aniž by se tato komise shodla. Debata probíhá a věřím, že bude dále poctivě probíhat.

Před námi je několik možných cest reformy penzijního systému. Můžeme se podívat do zahraničí, můžeme se podívat do zemí, které začaly řešit reakci svého penzijního systému na nepříznivý demografický vývoj. Domnívám se, že spektrum politických stran, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně, zahrnuje všechny možné zásadní přístupy k reformě penzijního systému. Rozhodně nesouhlasím s tím, že vznik Sociální pojišťovny nám do budoucna uzavírá kteroukoliv z možných cest reformy penzijního systému. Sociální pojišťovna je skutečně institucionálním předpokladem jakékoliv reformy penzijního systému v ČR.

Děkuji paní kolegyni Müllerové za její konstatování v souvislosti s prvním pilířem našeho penzijního systému, který je průběžně financován. Souhlasím s tím tvrzením a domnívám se, že i většina kolegů, kteří debatují nad reformou v komisi, bude se mnou souhlasit, že i do budoucna, v horizontu 20 až 30 let, zde bude nepochybně existovat první pilíř, který bude financován průběžným způsobem. Jde o to, jakým způsobem tento první pilíř bude spravován a zda tento pilíř bude spravován natolik moderně, že bude možné přistoupit k parametrickým úpravám v rámci tohoto prvního pilíře.

Když shrnu důvody, které se zde objevily, a vyloučím tu tezi, že přijetím zákona o Sociální pojišťovně určujeme pouze jednu možnou cestu penzijní reformy v ČR, tak nenacházím žádné jiné vážnější relevantní argumenty proti tomu, aby byl návrh zákona o Sociální pojišťovně postoupen do druhého čtení. V případě, že se tomu tak nestane, může Poslanecká sněmovna stát po volbách před situací, kdy příští vládní koalice opráší tento návrh zákona o Sociální pojišťovně a předloží ho právě proto, aby neztrácela čas při dalších reformních krocích.

V ČR se vede debata o penzijní reformě na všech možných úrovních. Většinou tyto diskusní příspěvky, články a publikace končí konstatováním, že je třeba začít, že by se nemělo čekat a že by se neměl ztrácet čas.

Dámy a pánové, podle mého názoru již v tuto chvíli čas ztrácíme, protože na stole je několik měsíců návrh zákona, který může zahájit proces penzijní reformy. Na stole je vládní koncept penzijní reformy, na stole je i další norma, která umožní v případě přijetí vytvoření druhého pilíře našeho penzijního systému.

Domnívám se, že bychom vzhledem ke své odpovědnosti, kterou máme k budoucnosti České republiky, vzhledem k tomu bychom měli co nejdříve vyslat občanům signál o tom, jaký mohou v budoucnu očekávat penzijní systém, měli bychom v tuto chvíli podpořit propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Pan poslanec Doktor, připraví se pan poslanec Krása.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, nebude to poprvé, kdy se ve svém vystoupení vydám cestou názorové konfrontace s tím, co prezentoval pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, a chtělo by se mi dodat bohužel. Bohužel především proto, že jsme s panem Špidlou kolegové ze stejné oblasti, chcete-li ze stejného okresu. Rád bych nalezl alespoň jedinou plochu či jediné téma, na kterém bychom se ve svých názorech shodli.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP