(Jednání pokračovalo v 15.52 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se do jednacího sálu, přestávka určená pro jednání klubů vypršela, budeme pokračovat v jednání.

Před vyhlášenou přestávkou byla uzavřena obecná rozprava. Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla přednesl závěrečné slovo. Paní zpravodajka si nepřála vystoupit se závěrečným slovem.

Nyní se ke slovu přihlásil předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážená sněmovno, dovolte mi - nerad to dělám a dělám to velmi málo - říci pár slov. Skutečně se nemohu smířit s tím, co řekl pan místopředseda vlády ve svém vystoupení. Já jsem v úvodu svého vystoupení jasně řekl, že nebudu komentovat slovní vystoupení místopředsedy vlády naznačující ve velmi zamlžených rysech jeho návrh budoucího důchodového systému, a že to je fér, protože my jsme dostali písemný dokument a máme diskutovat k písemnému dokumentu, který se jmenuje "Návrh zákona o Sociální pojišťovně", nikoliv globální úvahy o důchodovém či penzijním systému. A že i když mě svrbí jazyk, abych řekl celou řadu připomínek k tomu, co řekl ústně, že to dělat nebudu a že řeknu pět konkrétních připravených tezí, které v žádném případě nereagovaly na jeho ad hoc vystoupení, ale reagovaly na to, co před několika měsíci předložil. Já jsem se toho naprosto důsledně držel, hovořil jsem o tomto návrhu Sociální pojišťovny, řekl jsem pět tezí, které mohu klidně opakovat a které se týkaly jen a jedině výlučně Sociální pojišťovny.

Pan místopředseda Špidla se místo toho pustil do spekulování a filozofování o názorech mých, o názorech ODS na problematiku penzijní reformy, což považuji za nezodpovědné. Já mu prostě nedávám právo, aby toto dělal, nemá pro to žádný podklad, na jehož bázi to dělá. Drzost typu, aby řekl, že mé stanovisko "je něco mezi systémem Velké Británie a socialistickým Československem", je věc, co prostě nemohu přijmout, a nemůže to zůstat bez odpovědi. A já prosím, abychom tímto způsobem v Poslanecké sněmovně spolu nehovořili.

Já jsem tady nepoužil tezi o tom, že bych přirovnával váš návrh k nějakému minulostnímu systému. Také bych to velmi snadno mohl udělat a našel bych pro to velkou spoustu argumentů. Chtěl bych říci hlavně to, že jestli mám říci jeden jediný závěr, zdá se mi, že tato teze o Sociální pojišťovně není návrhem, ale je antinávrhem, je pokusem, aby místopředseda vlády předvedl našim důchodcům, že něco dělá. Já sděluji veřejně našim důchodcům: Nedělá nic. Je to způsob jak zajistit, aby nebylo v budoucnu na vyplácení jejich důchodů. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má místopředseda vlády Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Debata byla obecná, držel jsem se v rámci obecné debaty. Pokud jsem se pokusil charakterizovat názory, které se objevují z ODS, a koneckonců i názory jejího předsedy, vycházel jsem z publikovaných článků a myslím si, že interpretací jsem se držel velmi při zemi.

Pokud jde o poslední výrok, který pan předseda pronesl, tak musím jasně konstatovat, že nevyplývá z reality, že je naprosto mylný a že jeho nejzákladnější chybou je, že národohospodářská kapacita státu znemožní, aby se dalo zajistit vyplácení důchodů, důchodové zabezpečení. Zcela otevřeně a jasně říkám, že neexistuje postup, který by vytvořil zásadně větší zdroje, že neexistuje postup, který by zlevnil důchodový systém, pokud nesměřujeme k tomu, že chceme zásadně nároky důchodců zredukovat. Takový systém neexistuje a zcela otevřeně říkám, že moderní stát a moderní ekonomika charakterizovaná trvalým růstem je schopna vytvořit dostatek produktů k tomu, aby se důchody daly vyplácet v době, kam v každém případě dohlédneme, to je v následujících jedné až dvou generacích. Jakékoliv jiné výroky jsou neodpovědné a slouží pouze tomu, aby se prosadily koncepce, které ani nejsou poctivě a otevřeně vyřčeny. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli má slovo předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, pane předsedo, dámy a pánové, klub KSČM vyjádřil ve vystoupení kolegy Štraita svůj názor na tento text, který byl předložen Poslanecké sněmovně, a na možnou reformu sociálního systému. Považuji výroky, které tady padly na závěr, za poměrně nevhodné v tuto chvíli. My nemáme zájem na tom, aby se v reformě nic nestalo, aby mohl kdokoliv používat slov, že "ten nic nedělá, ten nemá to nebo ono hotovo", a vzhledem k tomu, že poprvé diskutujeme o změně důchodového systému, jsem přesvědčen, že jsme nemohli nic jiného udělat než otevřít nikoliv parlamentní diskusi, ale veřejnou diskusi.

Klub KSČM nepodpoří žádný z návrhů, který by vedl ke skončení takové diskuse, ale naopak vyzývám k tomu, aby dnešní projití do druhého čtení - neznamená to, že bychom podpořili tento návrh zákona, protože máme k němu určité výhrady - ale otevřel veřejnou diskusi nad změnou důchodového systému v České republice. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli tedy budeme hlasovat. Paní zpravodajko, prosím, zrekapitulujte návrhy, jak byly předloženy.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v obecné rozpravě vystoupilo deset diskutujících poslanců a poslankyň a zazněl návrh na zamítnutí návrhu zákona, který byl v několika vystoupeních ještě podpořen. Čili prosím, abychom hlasovali o tomto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, a to v hlasování pořadové číslo 55. Na žádost z pléna vás odhlašuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP