(17.10 hodin)

(pokračuje Horníková)

Naprosto paradoxně jsme dostali naše spoluobčany do situace, kdy oni jsou nuceni - a teď se nebojím použít slovo nuceni - stát se podnikatelským subjektem. Dovolte mi tedy ocitovat jednu větu jedné z petic, které jsem obdržela nejenom já, ale předpokládám, že i vy: "Požadujeme novelizaci zákona č. 72/1994 v platném znění tak, aby vlastnictví bytů a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy nezakládalo vlastníkům povinnost spravovat tento svůj majetek formou podnikatelské činnosti." A to si myslím, že je jedna z naprosto podstatných věcí, která se nám při tvorbě zákona nepodařila.

Já bych proto, vážené kolegyně a vážení kolegové, využila naprosto legitimně to, že je zde předložen návrh novely 72/1994, k tomu, abych vás všechny vyzvala ke spolupráci na přípravě novely tohoto zákona nejenom v oblasti tisku, který jsme obdrželi, ale především, abychom se zaměřili na novelu části § 9 - 11, paragrafu, který hovoří o společenství vlastníků právnické osoby, a abychom narovnali to, co se nám podařilo v této sněmovně pokřivit.

Děkuji vám za pozornost. Pro paní předsedající jako zpravodajka k tomuto tisku doporučuji Poslanecké sněmovně, aby propustila tisk do druhého čtení a přikázala výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Kováčik, připraví se pan poslanec Křeček a po něm pan poslanec Snítilý.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, opět jen krátce. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za její zpravodajskou zprávu, byť jindy za jiných okolností by si spíše zasloužila výtku, že k meritu, k tomu, které bylo předloženo, až příliš mnoho nehovořila. Jsem především rád za výzvu k urychlené spolupráci na tvorbě poněkud jiné normy. Myslím si, že je ale třeba, abychom neotáleli časově, a chtěl bych se v souladu se závěrem paní zpravodajky vyjádřit tak, že je třeba, abychom tento návrh postoupili do druhého čtení, vzali ho za základ do projednávání i dalších věcí, které trápí naše spoluobčany.

Chtěl bych ale poznamenat, že v zájmu objektivity znám ze svého okolí řadu případů, kdy tyto právnické osoby zcela bezchybně fungují, kdy si nedokážou občané představit, že by jejich nakládání s majetkem v bytových domech fungovalo jinak než právě prostřednictvím těchto právnických osob.

Chtěl bych požádat, aby ti z nás, kteří jsou přímo nejbližšími odborníky na zpracování této tematiky, byli objektivní, abychom dokázali vzít v úvahu skutečně všechny okolnosti a abychom nejen nepřikazovali něco, co občané nechtějí, ale abychom také nebránili něčemu, co se osvědčuje, co dobře funguje a co občanům v jejich nakládání s majetkem pomáhá.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Křeček, připraví se pan poslanec Snítilý.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Paní předsedající, dámy a pánové, na rozdíl od pana kolegy Kováčika nepochválím paní zpravodajku za tento postup, jedině za to, že tak učinila v prvém čtení. Jinak se nám stává velikým nešvarem v této sněmovně, že otevře-li se zákon, tak každý otevře nějakou část, ať již souvisí s předkládanou novelou, nebo nesouvisí, a to samozřejmě činí právní řád velice nepřehledným.

Já jsem také dostal desítky dopisů od občanů, kteří si stěžují, ale bohužel musím konstatovat, že jejich postup je dílem záměrně vyvoláván některými poslanci, kteří dokonce organizují v okresech podpisové akce na zrušení tohoto zákona, aniž by kdokoli našim občanům vysvětlil, že bohužel vlastník si nemůže dělat, co by chtěl se svým vlastnictvím. To je prosím vás bohužel základ. A jestliže je vlastnictví součástí velikého domu s mnoha byty, tak už vůbec si vlastník s bytem nemůže dělat, co chce, protože osud jeho bytu je svázán s osudem domu. Nikdo těmto občanům nevysvětlil, že v celé demokratické Evropě existují samozřejmě povinné právnické osoby vlastníků bytů. Nikdo to nepovažuje za nic mimořádného, nikoho by v západní Evropě nenapadlo psát, že to je v rozporu s Listinou a lidskými právy a zásahem do vlastnictví, protože to je samozřejmě nesmysl. Kondominia nejsou nic jiného než povinné právnické osoby, a kdo si kupuje byt, musí si být vědom toho, že jeho byt je součástí domu a že má povinnosti a práva nejen k tomuto bytu, ale samozřejmě i ke spoluvlastnickým podílům. To je 90 % stížností, které naši občané tady vznášejí, protože se domnívají, že právnická osoba je nesmysl, oni si myslí, že si tady mohou dělat, co chtějí.

Jestliže zrušíme právnickou osobu, dostaneme za tři měsíce opět několik set dopisů, kde budou lidé psát, že jejich soused neplatí, že si dělá v bytě co chce, že odmítá přispívat a oni nemají žádnou možnost, jak ho k tomu donutit. Samozřejmě, protože každý si bude se svým bytem dělat, co chce, nikdo nebude platit na společné prostředky, každý se bude starat jenom o svůj byt.

Byl jsem velkým kritikem zákona 72/1994, dokonce jsem byl jediný v našem poslaneckém klubu, který proti tomu protestoval. Já si nemyslím, že právnická osoba musí být skutečně ta, která je v § 9 a kterou si vymyslelo ministerstvo. Myslím si, že vlastníci domů a bytů si mohli založit i jiné právnické osoby podle své volby, ale o tom, že vlastníci bytů musí být sdruženi v právnické osobě, protože klempíř, který přijde opravovat okap, nemůže obcházet 165 partají a od každé si nechat podepsat, nýbrž musí být někdo, kdo za právnickou osobu mluví. O existenci právnické osoby jsem přesvědčen.

Pokud bylo vystoupení paní poslankyně Horníkové bráno jako výzva k nápravě některých vad zákona 72/1994, jsem tomu velmi nakloněn, ale velice varuji před představou, že každý si se svým bytem může dělat co chce, bez ohledu na dům, ve kterém se byt nachází.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Křečkovi. Slovo má pan poslanec Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, zazněla tady dvě stanoviska z jedné i z druhé strany, polemika o právnické osobě. Chtěl bych k tomu přičinit malou poznámku.

Pan kolega Křeček správně řekl, že i kondominium je samozřejmě povinná právnická osoba. Problém zrušit dnes právnickou osobu a nahradit ji kondominiem má také časový rozměr, protože právnickou osobu můžeme zrušit do dvou měsíců a kondominium připraveno není. Správně tady bylo poznamenáno, jaké petice budou podepisovat ti lidé, kteří učinili podle zákona. Mohu dát ale ke zvážení určitou možnost, možná by se k tomu dalo využít i návrhu paní kolegyně Rujbrové, i když sám si myslím to co pan kolega Křeček, že by to měla být speciální úprava 103, vím, že jsme tam časově vázáni. Co se zabývat myšlenkou zjemnění této povinné právnické osoby? Věřte tomu, že povinná právnická osoba je na místě. Dávám v úvahu, hlásím se k výzvě paní kolegyně Horníkové, diskutovat o tom, to znamená návrh novely paní poslankyně Rujbrové v každém případě postoupit do druhého čtení, ale dávám zde v úvahu zabývat se myšlenkou zjemnění povinné právnické osoby tak, jak ji dnes staví zákon 103.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP