(12.40 hodin)

(pokračuje Dostál)

Když se konečně všechno vyřešilo, když konečně zákon vznikl, když byl projednán se všemi zástupci politických klubů s církvemi, tak tady se prostě budeme hádat o tom, jak vypadala církev 19. století, a z druhé strany pan kolega Svoboda tady bude mít volební vystoupení. Já si myslím, že to je velice nekorektní k práci lidí z vašich stran, kteří na zákoně pracovali.

Teď dovolte, abych se vyjádřil k jednotlivým řečníkům a vysvětlil nějakou problematiku, případně uvedl věci na pravou míru.

Panu poslanci Talíři bych chtěl jen sdělit, že práce vládní komise skončila v okamžiku, kdy text zákona byl předán do vlády. To, co je zde, je už výstup z vlády, kde nejsou zásadní změny. V tom se shodneme. Omlouvám se, pokud si vládní komise myslela, že měla být ještě před sněmovnou seznámena s tímto materiálem, tak je to moje vina, protože jsem se domníval, že práce vládní komise na tomto zákoně skončila v okamžiku, kdy šel do vlády.

Nevím, jestli má smysl komentovat vystoupení kolegy Kohlíčka, které bylo jenom ideologické, ale rád bych ho upozornil, že tento zákon není vůbec o žádném financování církví. Tento zákon se vůbec tímto nezabývá. Tím se budou zabývat jiné zákony, které se připravují.

Paní poslankyni Němcové sděluji, ano, odluka, konečná ekonomická odluka církví do státu se připravuje právě prostřednictvím těch poslanců, kteří pracují v obou komisích, jak vládní komisi, tak ministerské komisi. Za vaši stranu je tam pan poslanec Zahradil. Tam se řeší, jakým způsobem budou církve dále financovány, to znamená, že chceme najít jiný způsob než ze státního rozpočtu. To jenom stručně.

K panu kolegovi Svobodovi. Jde mi o to, že mezi námi je tento zásadní rozpor. Asi tři dny se spolu bavíme o tom, zda pravda je na straně pana poslance Svobody, anebo na straně ústavních právníků, sděluji ústavních právníků, např. pana prof. Pavlíčka, kteří zasedali v komisi připravující tento zákon. Myslím si, že nemá smysl diskutovat o tom, kde pravda je. Až podáte své pozměňovací návrhy, necháme to posoudit ústavními právníky, protože vy jste ve své kritice šel, pane poslanče, nejdále. To vám sděluji prostřednictvím pana místopředsedy. Vy jste řekl, aniž byste prokázal z tohoto místa, že stát chce za použití tohoto zákona mluvit do vnitrocírkevních záležitostí. Ukažte mi v zákoně místo, kde stát si osvojuje právo říkat "ty budeš taková a taková církev, ty budeš dělat to a to". Ne. Stát jenom říká, že církev se registrací stává právnickou osobou, a říká to proto, aby tato právnická osoba mohla vstupovat do jednání s třetí osobou, atd. atd., co k tomu náleží.

Já se domnívám, že vaše konstrukce o tom, jak nebezpečný je tento zákon, přišla pro mne jako jasný blesk z nebe, protože ještě před hodinou jste o nebezpečnosti tohoto zákona se mnou nemluvil a mluvil jste o tom, že to je otázka změny jedné věty ve své podstatě. Obávám se, že tato záležitost bude poznamenaná opravdu tím, že se blíží jisté události, a já bych vás všechny prosil, abychom zapomněli, že se tyto události blíží.

Proto vás chci poprosit, a činím tak, pane místopředsedo, na konci obecné rozpravy a vznáším žádost, aby byla zkrácena lhůta k projednávání, a to z důvodu, abychom z toho nemohli udělat předvolební téma. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Obávám se, pane ministře, že takovýto návrh měl zaznít v obecné rozpravě. To bylo závěrečné vystoupení. Rozumím tomu tak, že se teď přihlásíte ještě jednou pro formu a otevřete uzavřenou rozpravu, ve které potom tento návrh může zaznít. Já jsem vám udělil slovo k závěrečnému slovu navrhovatele.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Ano. Já vám děkuji za laskavost a otevírám svým vystoupením rozpravu a žádám ctěnou sněmovnu o zkrácení lhůty na projednávání o 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zkrátit o 20 dnů. Děkuji, pane ministře. Rozprava je tudíž otevřena. Pan kolega Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem nechtěl vystupovat, chci vystoupit pouze k jediné věci, a to je ke zkrácení lhůty. Já si myslím, že tento zákon je důležitý. Nemyslím si, že je připraven nějak zásadně špatně, ale přesto jsou tam ještě problémy a vzhledem k tomu, že nás čekají v našem výboru ještě k projednávání školské zákony a jiné důležité zákony, myslím si, že zkrácení lhůty o 20 dnů může tomuto zákonu uškodit anebo že na příští schůzi přijde náš výbor s prosbou před tuto sněmovnu, aby ještě prodloužila lhůtu, protože nebyl schopen a nestihl tento zákon projednat. Poprosil bych, abychom nehlasovali z důvodů, které jsem zde řekl, pro zkrácení lhůty. Jinak podporuji propuštění zákona do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím. Předpokládám, že teď již bude vystupovat se závěrečným slovem pan zpravodaj. Máte slovo, pane kolego. Prosím všechny poslance, které jsem přivolal gongem k hlasování, aby zaujali svá místa a především se zklidnili a umožnili vystoupit zpravodaji.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, budu ve svém závěrečném slově velmi stručný. Budu jenom reagovat na slova pana ministra kultury, který hovořil o tom, že by byl rád, kdyby se tento zákon nestal politickým střetem. Nevím, jak se jinak přijímají zákony v této sněmovně. Já bych vám jenom připomněl včerejší jednání o návrhu o Sociální pojišťovně a zeptal bych se, jestli to bylo v politickém střetu, nebo nebylo. Mám pocit, že právě proto tady jsou různé názory, abychom si je vyjasňovali, střetávali se, aby většinový byl přijat. Proto nerozumím volání po tom, aby tento zákon byl přijímán jinak, než jsou přijímány jiné zákony.

Vzhledem k tomu, že se ukázalo, jak složitá to bude materie, i já se připojuji k tomu, abychom nechali normální průběh projednávání tohoto zákona a abychom ho projednali v standardním režimu.

V rámci obecné rozpravy k tomuto zákonu padl pouze jediný návrh z úst pana kolegy Kohlíčka, který navrhl tuto předlohu vrátit předkladateli k přepracování, a proto vás, pane místopředsedo, žádám, abyste nechal hlasovat o tomto návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Děkuji, pane zpravodaji. V následujícím hlasování rozhodneme o návrhu, který předložil pan poslanec Kohlíček, a to vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování. Odhlásil jsem vás.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 77 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 148 pro návrh hlasovalo 22, proti 121. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh? Pan poslanec Tollner.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP