(12.50 hodin)

Poslanec Pavel Tollner: Navrhuji, aby byl přikázán též výboru petičnímu, protože je to vlastně aplikace Listiny do práva.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Další návrhy nejsou. Přistoupíme k hlasování.

 

Nejprve rozhodneme o přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Zahájil jsem hlasování číslo 78. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 150 pro 145, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o přikázání návrhu k projednání petičnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování číslo 79. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 150 pro návrh 66, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Dále rozhodneme o zkrácení lhůty k projednání o 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování číslo 80. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 150 pro návrh 82, proti 62. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a že lhůta k jeho projednání byla zkrácena o 20 dnů. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

Vyhlašuji přestávku do 14 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.52 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP