(17.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi. Nevím, jestli je paní poslankyně spokojena.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Já bych samozřejmě chtěla poděkovat, pane ministře, za vaši odpověď, nicméně věřím tomu, že máte celou řadu nástrojů a snahu tuto situaci řešit. Řekl jste, že aby bylo zavedeno povinné právo garance prvního zaměstnání, že nepovažujete za dobré, ale na základě situace, která tady je i přesto, že nástrojů této aktivní politiky zaměstnanosti vůči nezaměstnaným absolventům je už celá řada, a přesto poměr míst, která tady pro ně jsou, a počet nezaměstnaných, to jsou nůžky, které jsou příliš rozevřené. Myslím si, že kdyby povinná praxe pro absolventy tady byla, že bychom skutečně zabránili negativním jevům, o kterých tady byla řeč.

Chtěla jsem ještě otázku doplnit, i když vy jste na ni již částečně odpověděl, zda nějaká metodika prognózování potřeb trhu práce existuje, nebo zda to bude vytvářeno už na krajích v rámci regionů. Vy jste mluvil o spolupráci s Ministerstvem školství, ale zda tady je tedy nějaká centrální metodika prognózování, která by mohla vést k řešení této situace. To je asi všechno.

Jinak bych chtěla připomenout, že skutečně usnesení vaší vlády zdůrazňuje, že právě otázka uplatnění absolventů škol patří mezi prioritní úkoly a že by se to mělo i odrážet ve výsledcích, a to já tady právě nevidím. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni. Přeje si pan místopředseda vlády zareagovat? Ano.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Krátká reakce. Čísla označují místa, která byla přímo a aktivně dotována tak, aby se na nich uplatnil absolvent po ukončení školy. Nejsou tam zařazena místa, kde se tento člověk zaměstnal, aniž došlo k nějaké zvláštní intervenci z hlediska úřadu práce. Čísla o zaměstnání absolventů jsou daleko vyšší a daleko lepší ve vztahu k absolventům, kteří jsou v současné době nezaměstnaní. I když uznávám, že problematika nezaměstnanosti absolventů je významná.

Pokud jde o druhou otázku, metody prognózování trhu práce existují, jsou, mají své metodické obtíže a právě ve spolupráci s ministerstvem školství se snažíme je zlepšit tak, aby bylo možné prognózovat potřebu jednotlivých kvalifikací čili základní jednotky, která se uplatňuje na trhu práce.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vidíme, že pan místopředseda vlády ztratil hlas. Jsem rád, že už končí, že na něj dnes už žádné interpelace nejsou. Je to ale signál. Kdyby včera byl na mne hodnější v parlamentu, kdyby se nepustil do takové hádky se mnou, tak dnes mohl mít hlas a mohl odpovídat paní poslankyni Svobodové. Vždycky je to něco za něco v lidském životě.

Udělil bych slovo paní poslankyni Němcové s interpelací na ministra Dostála. Bude následovat poslanec Exner s interpelací na ministra Rusnoka, kterého tady nevidím. Doufám, že mě slyší touto formou nebo to slyší jeho kolegové z vlády.

Paní poslankyně Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo a vážený pane ministře kultury, dovolte mi, abych se na vás obrátila s interpelací, která se týká Karlova mostu.

V minulých týdnech nebo možná měsících se objevila v tisku řada informací, která se týkala technického stavu Karlova mostu, dokonce jedna z televizních stanic ukázala detaily bortícího se zdiva jednoho z pilířů. Domnívám se, že pokud skutečně stav je takový, tak Ministerstvo kultury nemůže být v této věci vlažné, a proto mi dovolte položit vám následující otázky.

Za prvé, zda máte takové informace, které by to, co odeznělo v médiích, potvrzovaly, a skutečně tedy technický stav Karlova mostu vyžaduje nákladnou a finančně náročnou rekonstrukci. Za druhé, pokud je tomu tak, zda se Ministerstvo kultury hodlá k této věci postavit čelem a pomoci. Za třetí, pokud tomu tak není, zda můžete vyvrátit pochybnosti, které vznikly, a zda můžeme přijmout závěr, že jde spíš o lobbistické zájmy některých stavebních firem.

Chci vás jenom poprosit, pane ministře, abyste tuto mou interpelaci chápal jako snahu o vyjasnění si situace a zklidnění, protože se domnívám, že je zde více dohadů než faktů. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, dovolte mi, abych vám předem poděkoval za váš zájem o kulturní památky, za váš trvalý zájem a také za pomoc, kterou jste již několikrát Ministerstvu kultury poskytla ve věci zajištění financí, pokud se týká ochrany památek.

Tady je to poněkud jiný stav. Karlův most je ve správě Magistrátu hlavního města Prahy a Praha jako majitel je za tuto kulturní památku plně odpovědná. Přesto Ministerstvo kultury zaplatilo grant stavební fakultě ČVUT, aby byl prováděn monitoring stavu mostu, aby byla vypracována zpráva, jak to s Karlovým mostem vypadá, aby se prokázal jeho špatný technický stav. Pokud mám informace z Magistrátu hlavního města Prahy, pro kterého monitoring byl dělán, i když ho Ministerstvo kultury platilo, tak je porušena statika mostu, ale to nejen díky věkům, ale díky tomu, že před 25 lety byla podle názoru odborníků chybně provedena rekonstrukce v podobě jakýchsi betonových injektáží, a zřejmě si dovedeme představit, co to s konstrukcí mostu udělalo. Každopádně v této chvíli nejsou jednotné názory na termín opravy mezi odborníky. Ale k dalším otázkám.

Hlavní město Praha samozřejmě uvažuje o rekonstrukci mostu. Říkám, je to v oblasti úvah. Jednalo by se však o tak finančně náročnou akci, říká se, že by to stálo cca půl miliardy korun, a to je částka, která velice přesahuje relace výdajů v programech Ministerstva kultury na úseku státní památkové péče, protože 400 až 500 milionů korun, které budou potřeba na opravu Karlova mostu, je zhruba polovina všech výdajů z rozpočtu resortu vynakládaných na danou oblast, tedy na památkovou péči, v jednom roce pro celou Českou republiku. Proto se jako schůdná cesta spíše jeví stanovení samostatné individuální investiční dotace ze státního rozpočtu. Samozřejmě, že o tuto dotaci by musel Ministerstvo financí požádat magistrát. V tomto smyslu se Ministerstvo kultury již vyjádřilo a svůj názor písemně sdělilo jak směrem k Ministerstvu financí, tak k hlavnímu městu Praze.

Upozorňuji vás, že nemohu ovšem dopodrobna odpovědět na všechny vaše dotazy do hloubky, protože kromě toho, co jsem vám řekl, nemám v rukou do dnešní doby žádné konkrétní podklady, nemám projektovou dokumentaci, nemám ani dokonce projektový záměr, ze kterého by bylo možno usuzovat na to, jaké ve skutečnosti věcné a finanční plnění by akce měla mít, kdy by měla být zahájena a kdy skončena.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP