(Jednání pokračovalo v 9.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas pro jednání klubu poslanců sociální demokracie vypršel, takže budeme pokračovat v našem jednání. Chtěl bych vás ještě jednou všechny požádat, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami, a budeme tedy jednat ve smyslu našeho schváleného programu. Jde o následující body: 1. vodní zákon, 2. celní zákon, 3. místní poplatky, 4. dluhopisy státního rozpočtu, 5. zadávání veřejných zakázek. Podle tohoto programu tedy budeme dále jednat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve smyslu schváleného programu přistoupíme nyní k bodu

 

60.
Vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
/sněmovní tisk 688/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Jan Fencl a zpravodajka zemědělského výboru paní poslankyně Veronika Nedvědová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 688/5.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra Fencla, zda si přeje přednést závěrečné slovo. - Není tomu tak.

Prosím tedy paní zpravodajku paní poslankyni Nedvědovou, aby přednesla případné závěrečné slovo a poté navrhla proceduru, podle které budeme hlasovat. Prosím sněmovnu o klid.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, dovolte, abych přednesla návrh procedury našeho hlasování o projednávané vládní předloze.

Jak bylo řečeno ve druhém čtení, navrhla jsem, aby jako základ byl vzat komplexní návrh usnesení zemědělského výboru, který je v tisku 688/2. Navrhuji tedy, aby tento text byl vzat také jako základ pro hlasování. Pokud by byly eventuálně legislativní úpravy, bude dále hlasováno o nich. Jako třetí část bych nechala hlasovat o bloku návrhů pana poslance Ouzkého, který je uveden pod písmenem O. Konečně bychom poté hlasovali postupně podle paragrafů tak, jak byly jednotlivé pozměňovací návrhy uváděny k usnesení zemědělského výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Všichni jste slyšeli návrh procedury, jak ho přednesla paní zpravodajka Nedvědová. Ptám se, jsou-li k tomuto návrhu nějaké výhrady nebo zda jsou nějaké jiné návrhy k proceduře, podle které bychom postupovali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP