(Jednání pokračovalo v 10.02 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu, termín určený pro jednání poslaneckého klubu sociální demokracie vypršel. Současně prosím všechny, aby se výrazně ztišili, čili požádám paní zpravodajku, aby přistoupila k řečnickému pultu a na základě schválené procedury předkládala jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim spolu s panem ministrem vyjádřila. Ale prosím velmi naléhavě o klid.

Prosím ještě jednou o klid. Paní zpravodajko, pakliže se vám podaří ten ryk v jednacím sále překřičet, tak předkládejte prosím jednotlivé návrhy.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Začnu prvním návrhem, a to tím, že za základ bude vzato usnesení zemědělského výboru pod písm. A.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr - kladné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 100 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 100 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 150 a jeden byl proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Protože nezazněly žádné legislativně technické návrhy, nechám hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Ouzkého pod písm. O jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: To je strana 92, ano. O návrhu pana poslance Ouzkého se bude hlasovat jako o celku. Prosím o stanoviska.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr také kladné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 101. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 101 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 148 a 14 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dalším návrhem je pozměňovací návrh k § 4 odst. 1 výboru pro veřejnou správu. Je pod bodem B1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, možná bude občas dobré, když uvedete i stránku, protože se jedná o poměrně rozlehlý matriál.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Budu se snažit jít po jednotlivých písmenech a číslech, pod kterými jsou návrhy uvedeny. Takže B1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím pan poslanec Mandík.

 

Poslanec Josef Mandík: Paní předsedající, dámy a pánové, chci upozornit, že B1 je podle mého názoru nehlasovatelné, protože tento pozměňovací návrh něco navrhuje, co v zákoně není, protože je to pozměňovací návrh ke komplexnímu návrhu zemědělského výboru a tento pozměňovací návrh navrhuje vypustit slovo "ryzí". Takové slovo tam není. Prostě není.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Každopádně pakliže v § 4 odst. 1 v komplexním pozměňovacím návrhu, který jsme vzali za základ, slovo "ryzí" není, tak opravdu tento pozměňovací návrh není hlasovatelný.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Byla jsem nyní upozorněna legislativou, že je to upraveno, protože to byla právě legislativní chyba, která šla z výboru pro životní prostředí, takže již je to upraveno. Takže tento návrh B1 již není hlasovatelný.

Dále tedy budeme hlasovat o návrhu B2 k § 5 odst. 1 výboru pro životní prostředí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska?

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 102 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 102 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 171 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dále je písm. H, které bych navrhovala hlasovat jako celek, pozměňovací návrh poslance Kapouna, § 7 odst. 8 a k § 124.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, aby byl zapnut mikrofon, který je u stolku předkladatelů. Pane ministře, jaké máte stanovisko? Zatím za vás opakuji, než zapnou mikrofon. Stanovisko pana ministra je neutrální a já každopádně prosím techniky, aby přišli zprovoznit mikrofon u stolku zpravodajů.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 103, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu.?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 103 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 106 a 56 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dále hlasování k pozměňovacímu návrhu B3 výboru pro životní prostředí k § 8 odst. 1, písm. a).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Kladné.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 104 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 104 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 169 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dále bude hlasování o dvou pozměňovacích návrzích, a to pozměňovací návrh I1 paní poslankyně Machaté a P pana poslance Vymětala k § 8 odst 1 písm. b), a tam navrhuji orientační hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní zpravodajko, navrhujete orientační hlasování kde? Mezi kterými návrhy?

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Mezi pozměňovacím návrhem paní poslankyně Machaté a pana poslance Vymětala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP