(10.11 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Upozorňuji na to, že orientační hlasování je možné pouze tehdy, když se návrhy liší v údaji, který je číselný, nebo v místě. Pokud se jedná o rozdílné návrhy, tak orientační hlasování možné není.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Je to pravda. Potom navrhuji hlasování nejdříve o I1 a potom P.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Potom B?

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Potom P. Je to pan poslanec Vymětal - pozměňovací návrh pana poslance Vymětala k § 8.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, ano, takže nejprve písmeno I1. Prosím stanoviska. (Zpravodajka kladné, ministr nesouhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 105 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 105 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 46 a 95 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Takže tímto budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vymětala pod písmenem P.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní zpravodajko, říkejte prosím pana poslance Vojtěcha Vymětala, protože vidím, že pan poslanec Karel Vymětal s tím má vážné problémy.

Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vojtěcha Vymětala. Prosím o stanoviska. (Zpravodajka kladné, ministr nesouhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 106 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 106 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 60 a 97 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dále hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem B4 výboru pro životní prostředí k § 8 odst. 1 nové písmeno d).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska? (Zpravodajka záporné. Ministr: S těžkým srdcem neutrální.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 107 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 107 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 26 a 139 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další hlasování o dvou totožných návrzích pana poslance Zajíčka a pana poslance Ambrozka.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, pod jakými jsou písmeny?

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: G1 a M1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Tyto návrhy jsou zcela totožné, paní zpravodajko? Pak jsem přesvědčena o tom, že je třeba hlasovat o tom návrhu, který padl dříve. Pan poslanec Ambrozek, procedurálně.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Já ne proto, že je to můj návrh, ale kolega Zajíček chtěl samozřejmě upravit totéž co já, ale jsem přesvědčen, že nenavrhl vypuštění celého toho textu, které je nutné, a i když navrhl doplnit totéž co já, tak by bylo vhodnější hlasovat nejprve o mém návrhu a potom by se návrh kolegy Zajíčka stal nehlasovatelným.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Myslím, že byl první dán návrh G1, takže navrhuji pana poslance Zajíčka hlasovat jako první bod.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, ale je třeba, aby bylo jasné, v čem jsou tyto návrhy odlišné - při hlasování. Takže pokud to tak všichni pochopili, v čem se tyto návrhy liší, budeme nejprve hlasovat o návrhu pana poslance Zajíčka a potom případně o návrhu pana poslance Ambrozka. Prosím o stanoviska. (Zpravodajka: G1 kladné, M1 záporné. Ministr: G1 souhlas, M1 neutrální, spíše ano.)

 

Takže budeme hlasovat o návrhu G1 v hlasování pořadové číslo 108, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 108 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 101 a 29 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Takže tímto se stal M1 nehlasovatelný. Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích S1 pana poslance Bílého a K1 poslance Maštálky, což jsou totožné návrhy k § 9 odst. 1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, ale my nemůžeme hlasovat o dvou návrzích najednou. My můžeme dát hlasovat o jednom z těch návrhů, i když jsou totožné.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dobře, takže budu dávat první - je to § S1. Jenom bych chtěla upozornit, že potom budeme hlasovat ještě o dalších pozměňovacích návrzích, které se také vztahují k § 9, kde se navrhuje nový odstavec 6 a s tímto souvisí. Takže nejdříve o S1, pan poslanec Bílý.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska. (Zpravodajka: Neutrální. Ministr nesouhlasí.)

Zaznamenala jsem přihlášku předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie, takže hovoří pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já mám určitou námitku vůči způsobu předkládání návrhů, protože pokud jsou to totožné návrhy, tak by měly být předkládány v pořadí, jak byly předloženy, čili není možné hlasovat nejdříve o návrhu, který byl předložen později.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: To je bezesporu pravda. Pokud jsou totožné, určitě by se mělo hlasovat o tom, který byl předložen dříve. Já jenom nevím jako řídící schůze, který z návrhů byl předložen dříve. To musí tímto způsobem předložit zpravodajka. Takže, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Budeme rozhodovat o pozměňovacím návrhu K1, a pokud nebude schválen, budeme rozhodovat o pozměňovacím návrhu S1.

Takže K1, poslanec Maštálka.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska. (Zpravodajka: Negativní. Ministr: V obou případech nesouhlasné.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 109 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 109 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 30 a 129 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP