(10.20 hodin)

Poslankyně Veronika Nedvědová: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu S1 pana poslance Bílého. Stanovisko zpravodaje je negativní, stanovisko ministra rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 110. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 110 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 17 a 130 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dále je hlasování o písmenu M pana poslance Lobkowicze k § 9 - nový odstavec 6. Stanovisko zpravodaje je kladné, ministra neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 111. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 11 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 165 a 2 byli proti.

 

Počkejte paní zpravodajko, vznikl zde pravděpodobně nějaký problém.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Chtěla bych jenom upozornit, že alternativní návrh, který byl shodný s pozměňovacím návrhem pana poslance Bílého i Maštálky, se stal nehlasovatelným, proto byla odhlasována část pozměňovacího návrhu pana poslance Lobkowicze o vydávání povolení na 25 let - první věta.

Dále je zde pozměňovací návrh Q1 pana poslance Svobody, který se vztahuje k odstavci 20, který v § 9 vůbec není. Vzhledem k tomu, že byl odhlasován pozměňovací návrh pana poslance Lobkowicze, je tento návrh podle mne nehlasovatelný.

Další pozměňovací návrh je pod písmenem E1 pana poslance Aubrechta k § 11 odstavec 1. Stanovisko zpravodajky je negativní, ministra kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 112. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 112 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 114 a 57 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dále je zde pozměňovací návrh pod písmenem B5 výboru pro životní prostředí k § 11 nový odstavec 3. Stanovisko zpravodaje je kladné, ministra rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 113. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 113 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 170 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Následují dva pozměňující návrhy D1 a U1. D1 je můj pozměňovací návrh, U1 je návrh pana poslance Hrnčíře, který precizuje můj pozměňovací návrh. Proto bych nechala hlasovat nejdříve svůj pozměňovací návrh, ke kterému dávám v tomto případě negativní stanovisko, k druhému návrhu pana poslance Hrnčíře stanovisko kladné. Pan ministr kopíruje stanovisko zpravodajky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 114 o návrhu D1. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 114 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 46 a 95 bylo proti.

  

Nyní návrh U1. Zahajuji hlasování pořadové číslo 115. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 115 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 160 a 6 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dalším pozměňovacím návrhem je písmeno B6 výboru pro životní prostředí k § 15 odstavec 5. Stanovisko zpravodajky je kladné, ministra rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 116. Kdo je pro tento návrh?

Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Jestli se ale někdo chce hlásit k nějakému návrhu, prosím, ať to dá najevo dříve, než zahájím hlasování. Prosím, pane poslanče, sdělte nám, co máte na srdci.

 

Poslanec Josef Mandík: Omlouvám se, paní předsedající, ale já jsem se hlásil, vy jste mě však neviděla. Je to obdobné jako před chvílí. Tento pozměňovací návrh je nehlasovatelný, protože tato slova se v textu nevyskytují.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Opět je to legislativně technická záležitost, která již byla opravená ve výboru pro životní prostředí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Bohužel nebyla opravena včas.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Omlouvám se, ale myslím si, že si to zaslouží, aby se to vysvětlilo. Výbor pro veřejnou správu a životní prostředí jednal na výstupech ze zemědělského výboru ve fázi, kdy nebyl ještě verifikován, protože byla velká časová tíseň. Takže se za to omlouvám paní zpravodajce i vám všem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: To se samozřejmě může stát. V případě, že tam ještě budou nějaké takové případy, prosím, abyste mi dopředu dávali najevo, že návrhy nejsou hlasovatelné. Z textu to nemám šanci poznat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další je pozměňovací návrh B7 výboru pro životní prostředí k § 15 nový odstavec 6 a zároveň k § 60 odstavec 4a. Stanovisko zpravodajky je záporné, ministra kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 117. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 117 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 115 a 58 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh je pod písmenem B8. Stanovisko zpravodajky je kladné, ministra rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 118. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 118 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 169 a nikdo nebyl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP