(10.30 hodin)

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další bude pozměňovací návrh I1 poslankyně Machaté. Stanovisko zpravodaje kladné, ministra nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 119 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 119 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 52 a 115 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh D2 k § 20. Stanovisko zpravodaje kladné, ministra nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 120 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 120 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 61 a 106 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dále pozměňovací návrh K2 poslance Maštálky k § 21. Stanovisko zpravodaje negativní, ministra nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 121 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 121 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 27 a 135 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dále pozměňovací návrh M2 poslance Ambrozka. Stanovisko zpravodaje negativní, ministra souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 122 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 122 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 113 a 57 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh D3, vypuštění § 23 - 26. Jenom bych chtěla upozornit na to, že pokud bude přijato, nelze hlasovat o B9, K3, B10, K4, K5, K6 a K7. Stanovisko zpravodaje kladné, ministra nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 123 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 123 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 56 a 117 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh B9 výboru pro životní prostředí k § 24. Stanovisko zpravodaje negativní, ministra souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 124 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 124 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 113 a 56 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dále pozměňovací návrh K3 poslance Maštálky, který je již nehlasovatelný, jak mě pan ministr upozorňuje, protože je obsažen v 688/2. Je to zase legislativní chyba. Budeme pokračovat na B10 - výbor pro životní prostředí. Stanovisko zpravodaje záporné, ministra souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 125 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 125 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 111 a 56 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh K4 již je upraven v usnesení zemědělského výboru, takže je také nehlasovatelný. Další K5, K6 a K7 jsou rovněž nehlasovatelné.

Další pozměňovací návrh D4 a U2, které jsou naprosto totožné, takže můžeme dát hlasovat o D4. Stanovisko zpravodaje kladné, ministra nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 126 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 126 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 59 a 114 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh D5 k § 30…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, bylo by asi dobré konstatovat, že návrh U2, který je zcela totožný, je již nehlasovatelný.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Pokud bude přijato, pak jsou B11 a L4 a I5 nehlasovatelné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Mandík má komentář.

 

Poslanec Josef Mandík: Pokud se jedná o D5 § 30, mám dojem, že tam chybí odstavec 1, nebo to má být celý § 30? Tam chybí - § 30 odst. 1 zní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jestliže má § 30 více odstavců, což zjistím velice rychle, ano § 30 má 11 odstavců…

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Ano, byl by to odstavec 1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, bohužel, to byste musela nahlásit jako legislativně technickou chybu. Pakliže jste legislativně technickou chybu nenahlásila, tak vás upozorňuji, že v případě, že by prošel tento návrh, tak vlastně tím bude vypuštěno i dalších 10 odstavců § 30. Tím pádem zvažte svůj postoj k tomuto návrhu.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B11.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, to nelze. Máme návrh D5, který je ovšem vadný, není ovšem nehlasovatelný, takže by bylo asi správné…

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dobře. Takže nechávám hlasovat a dávám k němu negativní stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Kdybyste k němu dala negativní stanovisko a tento návrh se zamítl. My se nemůžeme jinak toho návrhu zbavit. Pan ministr také negativní stanovisko.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 127 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 127 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 5 a 151 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B11 výboru pro životní prostředí. Stanovisko zpravodaje neutrální, ministra souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 128 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 128 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 128 vyslovilo 124, proti 19.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP