(10.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: R1. R jako rak. (Velký hluk v sále.) Prosím o klid! Takže hlasujeme o R1.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 142 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 142 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 92 a 73 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další je pozměňovací návrh D11. Kladné stanovisko, pan ministr nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 143 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 143 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 57 a 106 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dále pozměňovací návrh D12. Kladné stanovisko, ministr nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 144 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 144 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 104 a 66 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dále pozměňovací návrh D13. Kladné stanovisko, stanovisko ministra neutrální, spíše ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 145 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 145 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 143 a 25 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dále pozměňovací návrh D14. Stanovisko kladné, ministr souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Mandík má procedurální připomínku.

 

Poslanec Josef Mandík: Chtěl bych upozornit, že D14 je úplně stejné znění, jako je v předloze, to znamená, že není o čem hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je tomu tak?

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Tam byla upravena patrně opět legislativně technická chyba. Je to podle předlohy zemědělského výboru, takže nehlasovatelné. Další pozměňovací návrh D jako Dana 15. Kladné stanovisko, pan ministr nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 146 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 146 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 57 a 107 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh R2.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Rak 2. Jsou to návrhy pana poslance Petra. Stanoviska?

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Stanovisko záporné, pan ministr souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 147 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 147 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 94 a 68 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh E2. Stanovisko neutrální, ministr nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 148 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 148 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 9 a 130 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dále pozměňovací návrh B15. Stanovisko kladné, ministr souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 149 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 149 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 170 a jeden byl proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh je B jako Božena 16. Stanovisko kladné, ministr souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 150 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 150 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 169 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další je pozměňovací návrh I7 jako Irena. Stanovisko neutrální, spíše ano, pan ministr nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 151 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 151 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 57 a 107 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: K dalšímu § 8 je několik pozměňovacích návrhů, které se liší číselně. Jsou to pozměňovací návrhy D16, S2, K8 - který je totožný s Q2 - a B17.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, liší se pouze v tom jednom číselném údaji? Já to v tuto chvíli nejsem s to posoudit. Je tomu tak?

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Liší se v číselném údaji, pokud budeme brát úplné osvobození jako nekonečno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Ambrozek, který je také zpravodajem k tomuto zákonu, má právo vystoupit.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Teď se dostáváme k takovéto lahůdce, což jsou megawatty pro vodní elektrárny, ale chtěl bych upozornit, že návrhy K8 a Q2 jsou v podstatě totožné s verzí, která je dnes v zemědělském výboru, tzn. úplné osvobození. Takže nevím, když je zemědělský výbor jako základ, jestli o těchto dvou je možno hlasovat. Jinak samozřejmě je možné hlasovat o D16 - 10 megawattů, S2 - 5 megawattů, T - vůbec nikdo osvobozen a B17 - půl megawattu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jestliže ty návrhy jsou zcela totožné se zemědělským výborem, tak samozřejmě o nich není možné hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP