(11.00 hodin)

Poslankyně Veronika Nedvědová: V tom případě bych navrhovala -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Beneš procedurálně.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Dámy a pánové, myslím, že nejsou úplně totožné. Úplně nejjednodušší bude, když rozhodneme o číslech orientačním hlasováním, z nich některá vybereme. Pokud by hlasováním neprošlo žádné z nich, pak by nastupovaly návrhy v pořadí T, Snítilý, K8 - Q2 souhlasím, že je identický se zemědělským výborem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, myslím si, že je třeba postupovat takto.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Takže bych nechala hlasovat orientačně o jednotlivých návrzích, a to tak, jak byly předloženy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme hlasovat o číslech, ne o návrzích, orientačně. Přečtěte prosím všechna ta čísla, aby si každý mohl udělat jasno.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: U B11 je to 0,5 MW.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, nemusíte teď říkat čísla návrhů. Řekněte jen čísla, mezi kterými rozhodneme orientačně.

Poslankyně Veronika Nedvědová: 0,5, pět a deset. (Hlasy ze sálu: Nula.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nekonečno je v podstatě v základním návrhu, takže to by zůstalo, pakliže by neprošel žádný z pozměňovacích návrhů. Slyšeli jste jednotlivé číselné údaje, o kterých rozhodneme orientačně. Prosím.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Nejdříve budeme hlasovat o 0,5.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 152 a ptám se, kdo preferuje 0,5? Je to pouze orientační hlasování. 0,5 získalo 75 hlasů.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dále 5 MW.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 153 a táži se, kdo preferuje 5 MW. Pro 5 se vyslovilo 35.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další bude 10.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 154 a ptám se, kdo preferuje 10. Deset získalo v orientačním hlasování 104 hlasy.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Takže nejdříve bychom měli hlasovat o číslovce 10. Je to návrh D16.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o návrhu D16. Prosím stanoviska. (Zpravodajka kladné. Ministr: záporné, silně záporné.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 155 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 155 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 175 pro něj vyslovilo 89 a - mrzí mě, že mi byl smazán displej dříve, než jsem stačila přečíst výsledek. Nevím, kolik bylo proti. 57 bylo proti.

 

Ptám se, zda můžeme pokračovat, nebo zda budou nějaké dohady nad hlasováním. Pan poslanec Aubrecht se hlásí?

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážená paní předsedající, chtěl bych zpochybnit poslední hlasování, protože tam mám ano a já jsem se zdržel hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, budeme hlasovat o procedurální námitce pana poslance Aubrechta.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 156 a ptám se, kdo souhlasí s procedurální námitkou pana poslance Aubrechta. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 156 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 176 pro něj vyslovilo 124 a 4 byli proti.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o bodu - je to D16, paní zpravodajko? Je to tak? Ano, takže budeme opakovat hlasování o D16.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 157 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 157 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 174 pro něj vyslovilo 81 a 60 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dále budeme hlasovat o návrhu S2 - 5. Ne, vlastně B17 - 0,5.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: 0,5. Stanoviska? (Zpravodajka záporné. Ministr záporné.)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 158 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 158 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 176 pro něj vyslovilo 50 a 90 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Posledním návrhem je S2 -5 MW.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: 5 MW. Stanoviska? (Zpravodajka záporné. Ministr souhlas.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 159 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 159 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 177 pro něj vyslovilo 101 a 56 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Tímto jsme se vyrovnali s § 58 a dále bude následovat pozměňovací návrh D17, jako Dana 17. Kladné stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 160 a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 160 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 177 pro něj vyslovilo 168 a 3 byli proti.

 

Pokračujte, paní zpravodajko.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP