(11.10 hodin)

Poslankyně Veronika Nedvědová: Pozměňovací návrh D18 je nehlasovatelný. Proto budeme hlasovat návrh B18. - Záporné stanovisko.

(Ministr stanovisko neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 161 a ptám se, kdo je pro návrh B18. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 161 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 64 a 80 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další je pozměňovací návrh C1. - Kladné stanovisko. Chci upozornit, že pokud bude přijat, bude nehlasovatelný návrh B20.

(Ministr nepodporuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 162 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování 162 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 84 a proti bylo 86.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Tím budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B20. - Záporné stanovisko.

(Ministr stanovisko neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Návrh B19 bude hlasován později?

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Je to odst. 4, předchází odst. 2. V pozměňovacím návrhu to bylo přehozeno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, omlouvám se, ale zpochybňuji hlasování o pozměňovacím návrhu C1. Dle informací ze sjetiny mám křížek, ale hlasoval jsem pro.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O procedurální námitce pana poslance Němce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 163, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 163 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 140 a 9 bylo proti.

 

Budeme opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu C1.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 164 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 164 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 92 a 82 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Tím se stal následující pozměňovací návrh B20 nehlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Počkám ještě, paní zpravodajko, protože vidím ještě kontrolu hlasování. S procedurálním návrhem se přihlásil pan poslanec Šplíchal

 

Poslanec Karel Šplíchal: Bohužel musím zpochybnit své hlasování, protože jsem hlasoval proti, ale bylo tam A.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme opět zpochybňovat hlasování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 165 a ptám se, kdo je pro procedurální námitku pana poslance Šplíchala. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 165 tento návrh byl přijat, kdy se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 133 a 4 byli proti.

 

Budeme opakovat hlasování o bodu C1.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 166 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 166 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 89 a 87 bylo proti.

 

Opět vyčkám kontrolu hlasování.

Mám informaci, že toto hlasování je v pořádku. Po dohodě s ostatními členy vedení sněmovny vyhlašuji desetiminutovou přestávku, protože máme před sebou ještě řadu hlasování. Přestávka je do 11.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.20 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP