(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, lhůta určena pro přestávku uplynula, a proto vás žádám, abyste zaujali svá místa. Současně sděluji, že vás odhlašuji a žádám o novou registraci.

Prosím o klid v zasedací místnosti a uděluji slovo panu poslanci Grůzovi k procedurální poznámce.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, velmi se omlouvám sněmovně při složitosti této materie. Chtěl bych však zpochybnit hlasování o bodu R1 pana kolegy Petra k § 50 odst. 1 písm. a). Hlasoval jsem pro, chtěl jsem ale bohužel hlasovat proti. Omlouvám se tedy sněmovně a zpochybňuji toto hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já se přiznám, že si v tuto chvíli nevím rady, protože si pamatuji, že o bodu R1 jsme hlasovali již před velice dlouhou dobou. Podle jednacího řádu lze procedurální námitku vznést bezprostředně po hlasování. Ono to "bezprostředně" je samozřejmě široký pojem, ale mně osobně se tentokrát zdá, že se to pod tento pojem nevejde. Budeme to tedy muset vyřešit nějakým způsobem, který může být pro sněmovnu akceptovatelný.

Jako předsedající jsem přesvědčena o tom, že nemohu o této procedurální námitce dát hlasovat, ale pokud někdo navrhne procedurální námitku proti mému rozhodnutí, budeme hlasovat o procedurální námitce proti rozhodnutí předsedajícího. Nedokážu si představit jiný způsob řešení v tuto chvíli.

Vidím pana kolegu Výborného, takže mu uděluji slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní místopředsedkyně, já vás naprosto chápu, ale dávám proti vašemu názoru námitku, zpochybňuji tento názor. Všichni koneckonců víme, že kdyby tento názor měl být přesně dodržen, museli bychom po každém hlasování vystartovat k hlasovacímu zařízení a kontrolovat jeho výsledky. Teď byla přestávka, takže pan kolega mohl tuto skutečnost zjistit o přestávce.

Vznáším tedy námitku proti vašemu postupu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, máte pravdu, ale upozorňuji, že to není tak zcela v souladu s tím, že by musel každý po každém hlasování běhat k hlasovacímu zařízení, protože mezi napadeným hlasováním a touto chvílí uplynulo již více než 50 hlasování.

Ještě se hlásí předseda poslaneckého klubu sociální demokracie poslanec Škromach, potom dám hlasovat o námitce pana poslance Výborného. Slovo tedy má pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený paní místopředsedkyně, já plně chápu pana poslance Výborného, že se snaží podpořit svého kolegu z poslaneckého klubu. Reálným faktem ale je, že mezi tímto zpochybněním, resp. návrhem na zpochybnění, a napadeným hlasováním skutečně již proběhlo několik nových hlasování právě v souvislosti se špatným hlasováním některých poslanců, a byla to vesměs pozdější hlasování.

Z tohoto hlediska tedy bylo možné to zjistit dříve a probíhala také již několikrát kontrola hlasování, což je možno prokázat nejen procedurálně, nýbrž také ze zápisu, že tato hlasování, která byla vesměs pozdější, byla zpochybňována a bylo hlasováno znovu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Budeme tedy hlasovat o procedurální námitce pana poslance Výborného, která je procedurální námitkou proti postupu předsedající, která nechce dát hlasovat o procedurální námitce pana poslance Grůzy.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 167 a ptám se, kdo souhlasí s procedurální námitkou pana poslance Výborného. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 167 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 93 a 42 bylo proti.

 

Tato námitka tedy byla přijata a v důsledku toho se bude hlasovat o procedurální námitce pana poslance Grůzy. Chci sdělit, že v tuto chvíli zvažuji, zda by nebylo vhodné, když jsem byla takto přehlasována jako předsedající, nechat se vystřídat.

Budeme tedy pokračovat dále.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 168 o námitce pana poslance Grůzy. Jde - opakuji ještě jednou - o námitku, která se týká hlasování o bodu R1.

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 168 a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Grůzy. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 168 návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 89 a 33 bylo proti.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o bodu R1. Prosím znovu o stanoviska. (Stanovisko zpravodajky záporné, předkladatele kladné.)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 169 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 169 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 89 a 87 bylo proti.

 

Já ještě chvíli počkám na kontrolu výsledků tohoto hlasování, abychom se opět nedostali do situace, že budeme zpochybňovat mezi proběhlými hlasováními.

Zdá se, že hlasování nikdo zpochybňovat nebude.

Prosím ovšem, když všichni zástupci klubů kontrolovali výsledky hlasování, aby to sněmovna chápala tak, že nebude opět někdy v budoucnu toto hlasování znovu zpochybněno. Považovala bych to za velmi nekorektní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP