(11.40 hodin)

(pokračuje Buzková)

Paní zpravodajko, pokračujte ve své práci.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh je B19 výboru pro životní prostředí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Stanovisko záporné. (Ministr neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 170 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 170 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 82 a 88 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh je J jako Jitka 2. - Neutrální stanovisko. (Ministr: Musím vyslovit nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 171 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 171 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 15 a 135 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh je J jako Jitka 3. - Neutrální stanovisko. (Ministr: Musím vyslovit nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 172 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 172 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 13 a 136 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh J jako Jitka 4. - Neutrální stanovisko. (Ministr souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 173 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 173 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 125 a 30 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další návrh je J jako Jitka 5. - Neutrální stanovisko (Ministr souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 174 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 174 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 121 a 13 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací je J jako Jitka 6. - Neutrální stanovisko. (Ministr souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 175 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 175 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 139 a 6 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh je J jako Jitka 7. - Neutrální stanovisko. (Ministr nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 176 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 176 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 21 a 120 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh je J jako Jitka 8. - Neutrální stanovisko. (Ministr souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 177 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 177 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 128 a 18 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrhy se týkají § 89 - zpoplatnění podzemních vod. Tady navrhuji hlasovat nejdříve C2, které navrhuje vypuštění § 89, podobně jako I8.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Kladné stanovisko. (Ministr - zásadně záporné.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 178 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 178 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 77 a 97 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh je pozměňovací návrh L1, který v tomto případě již je…, vlastně nebyl přijat… Takže budeme hlasovat L1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: L jako Lenka jako celek. Prosím o stanoviska.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Neutrální stanovisko. (Ministr nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 179 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 179 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 79 a 93 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh je E jako Eva 3. - Negativní stanovisko. (Ministr souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 180 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 180 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 92 a 80 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh je B jako Barbora 21. - Stanovisko záporné. (Ministr neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 181 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 181 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 19 a 144 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh se vztahuje k § 102. Je to hlasování o tom, zda bude uvedeno "úplata", nebo "platba". Tady navrhuji hlasovat za prvé pozměňovací návrh F1 společně s pozměňovacím návrhem F2, protože toto spolu souvisí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Stanovisko kladné. (Ministr neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 182 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 182 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 85 a 81 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP