(12.00 hodin)

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh B26. - Kladné stanovisko. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 195 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 195 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 172 a 2 byli proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh B27. - Kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr? (Ministr souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 196 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 196 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 166, nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh B28. - Kladné stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr? (Ministr neutrální.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 197 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 197 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 136 a 20 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh D22. - Kladné. (Ministr: Ne.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 198 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 198 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 65 a 92 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh B29. - Kladné stanovisko. (Ministr nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 199 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 199 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 57 a 76 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další pozměňovací návrh B30. - Neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr? (Ministr neutrální.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 200 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 200 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 55 a 101 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Poslední pozměňovací návrh je B31. - Kladné stanovisko. (Ministr nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Mandík.

 

Poslanec Josef Mandík: Paní předsedající, já si myslím, že když nebyl přijat B29, tak nemůžeme hlasovat o B31.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže B31 je nehlasovatelný.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dobře. Já jsem tedy nezaznamenala B29 - byla zamítnuta, takže nehlasovatelná je B31. Takže to jsou všechny pozměňovací návrhy, pokud se nemýlím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já bych prosila vzhledem k tomu, že se jednalo o složitou normu, abychom si byli zcela jisti, že bylo o všem hlasováno. Vidím přihlášku pana poslance Snítilého.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážená paní předsedající, vládo, dámy a pánové. Já jsem přesvědčen, že minimálně nebylo hlasováno o mém pozměňovacím návrhu pod bodem T.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pod bodem D?

 

Poslanec Evžen Snítilý: T, jako teta.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O bodu T určitě podle mých poznámek hlasováno nebylo. Pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Jestli dovolíte, já bych vám jenom připomněl, že jsem přistoupil k mikrofonu a hovořil jsem o tom, že jsou čísla 05, 5, 10, o kterých bychom měli rozhodnout orientačním hlasováním. Nerozhodneme-li v tomto případě, pak že se bude hlasovat o těch dvou pozměňovacích návrzích T - a teď další čísla nevím - s tím, že jsem říkal, že přijetím některého z těch čísel je nehlasovatelný návrh T.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Ano, to já si pamatuji, ale ten můj pozměňovací návrh znamená, že budou zpoplatněni všichni. To znamená, měl být minimálně podroben orientačnímu hlasování jako 0,5, 5, 10, o tom jsem přesvědčen. A proto teď, v této chvíli, nemůžeme prohlásit, že tento pozměňovací návrh je nehlasovatelný. Mohli bychom to udělat, kdybychom ho podrobili orientačnímu hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, ale já v tom vašem návrhu nevidím žádné číslo, které bychom mohli podrobit orientačnímu hlasování.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Pod tím návrhem se skrývá číslo - budou-li zpoplatněni všichni.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Za prvé si opravdu nejsem jista, zda by bylo možné orientačně hlasovat takovýto návrh, ale kromě toho měl jste to namítat, pane poslanče, v době, kdy se tato záležitost hlasovala. Já nevím, jak v tuto chvíli tuto záležitost řešit.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Paní předsedající, já jsem nemohl tušit, že tento pozměňovací návrh bude prohlášen za nehlasovatelný. Proč?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jedná se o to - tento návrh dnes bychom mohli hlasovat, pokud by nebyl v rozporu s přijatým pozměňovacím návrhem. Pokud je v rozporu s přijatým pozměňovacím návrhem, tak ho prostě hlasovat nemůžeme, ale to já nevím. To nám musí říci legislativa nebo paní zpravodajka.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Paní předsedající, potom mi nezbývá, než abych zpochybnil hlasování, které určilo, že není zpoplatněno do 5 mega. Abychom se dobrali k nějakému cíli, nezbývá mi, než navrhnout revokaci usnesení nebo hlasování, kdy se rozhodlo 5 mega, tak aby můj pozměňovací návrh mohl být hlasován.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, a hlasoval jste pro těch 5 mega?

 

Poslanec Evžen Snítilý: Paní předsedající, hlasoval jsem proti 0,5, 5 i 10.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud jste hlasoval proti, tak nejste oprávněn navrhnout revokaci, protože revokaci můžete navrhnout pouze tehdy, když hlasujete pro. Podle jednacího řádu.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Paní předsedající, tady přece nejde o pochybené hlasování. Já zpochybňuji to, že není hlasován můj pozměňující návrh, nikoliv to, že jsem se přehmátl a hlasoval jsem ne a chtěl jsem hlasovat ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, ale podle jednacího řádu může návrh na revokaci dát pouze ten poslanec, který hlasoval pro to usnesení, které si přeje revokovat.

Pan poslanec Tlustý jako předseda poslaneckého klubu ODS má slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající. Já se většinou nepouštím do procedurálních sporů a toto není procedurální spor. Předkladatel tohoto návrhu správně namítá, že nebylo hlasováno o návrhu, který ve skutečnosti onu mez, která tady tak složitě byla hledána, navrhuje ve výši nula, ačkoliv to výslovně neuvádí. Ta formulace je taková, že to z formálních důvodů nebylo zařazeno do orientačního hlasování a bylo to přeskočeno, čímž varianta, že vůbec žádná mez nemá být aplikována, nebyla hlasována.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP