(Jednání pokračovalo ve 12.22 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se do jednacího sálu, budeme pokračovat. Paní zpravodajko, počkejte prosím chvíli, až se zklidní atmosféra v sále a poslanci usednou na svá místa.

Kolegyně a kolegové, abych všechny motivovala tím, aby všichni přišli do sálu a usadili se na svá místa, sděluji, že po ukončení projednávání tohoto bodu, vyhlásím polední přestávku.

Prosím všechny kolegyně a kolegy, aby usedli na svá místa a umožnili, abychom se pokusili doprojednat tento zákon. Doufám, že o přestávce došlo k dohodě, jak naložíme s procedurou. Registruji procedurální přihlášku pana poslance Teplíka.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, byl bych velmi nerad, aby kolega Snítilý měl pocit, že se o jeho pozměňovacím návrhu nehlasovalo pouze z důvodu nejasnosti nebo spletitosti procedury, a proto dávám návrh na revokaci usnesení, ve kterém jsme odhlasovali pětimegawattovou hranici. Já jsem podpořil toto usnesení, proto mohu dát návrh na revokaci, ale zároveň konstatuji a prosím, aby tento můj návrh neměl vliv na rozhodování či na změnu názoru vás. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Děkuji. Ještě než dám hlasovat o návrhu na revokaci, abychom si ujasnili proceduru. V případě, že budeme revokovat toto usnesení, tak se dostaneme do situace, kdy existuje procedurální hlasování, je zamítnut návrh na 0,5 a budeme stát před hlasováním o 5. V případě, že by ani hlasování o pěti neprošlo, hlasovalo by se o bodu T. Je to tak? Není. Paní zpravodajko, prosím.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Protože bod T, návrh pana poslance Snítilého, nebyl podroben orientačnímu hlasování, měli bychom ho dodatečně podrobit orientačnímu hlasování. Návrh pro 5 megawattů získal 35 hlasů, takže pokud by získal více, tak by byl hlasován předtím, a pokud méně, tak potom. Nevím ovšem, jak by se to srovnalo s tím, kolik hlasů bylo pro 0,5 a 10 megawattů, protože to bylo postupné. Takže nevím, jestli neopakovat celé orientační hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní zpravodajko, jsem přesvědčena o tom, že tohle nejde. Já jsem za prvé přesvědčena o tom, že návrh T nelze podrobit orientačnímu hlasování podle jednacího řádu. Protože číslovka z něj sice vyplývá, ale není tam uvedena. Myslím, že správný postup by byl takový. Poslouchejte mě, prosím, jsem přesvědčena o tom, že postup, který teď navrhnu, je postupem správným.

Orientačnímu hlasování byly podrobeny tři návrhy, ve kterých se číslo vyskytuje. Všechny tyto tři návrhy podle toho, pod jakým písmenem byly uvedeny, byly pravděpodobně podány dříve než návrh uvedený pod písmenem T. To znamená, že zrevokujeme hlasování o pěti. Pakliže pět znovu projde, T, které by se hlasovalo po těch návrzích, které byly podrobeny orientačnímu hlasování, již bude nehlasovatelné, a v případě, že návrh na pět nebude přijat, bude se hlasovast o návrhu, který je uveden pod písmenem T. Já jsem přesvědčena o tom, že toto je jediný korektní postup, ale raději se dohodněme. Pakliže jsou nějaké námitky proti tomuto postupu nyní, ať se nedostaneme znovu do organizační spletitosti.

Pan poslanec Snítilý má slovo.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Paní předsedající, nejsem přesvědčen o vašem výkladu, ale protože já jsem ten poslední, který by chtěl zdržovat ctihodné jednání této ctihodné sněmovny, tak na něj přistupuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan poslanec Tlustý se ještě hlásí.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, nebudu navrhovat nic jiného. Mám jenom obavu, že ne úplně všichni vědí, že nebude-li přijat ani jeden z těch návrhů, které teď budeme hlasovat, zbude usnesení zemědělského výboru, které osvobozuje všechny. Myslím, že toto je nezbytné zopakovat, aby hlasující tuto okolnost znali.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Toto jste sdělil za mne. Myslím, že v tuto chvíli můžeme hlasovat. Ještě jednou opakuji.

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Teplíka na revokaci. Pakliže tento návrh nebude přijat, o všech návrzích bylo hlasováno a hlasujeme o návrhu zákona jako o celku. Pakliže návrh na revokaci bude přijat, budeme znovu hlasovat o návrhu, ve kterém se vyskytuje 5 megawattů. Pakliže tento návrh bude přijat, bylo to poslední hlasování a budeme hlasovat o návrhu jako o celku. Pakliže tento návrh nebude přijat, budeme hlasovat o návrhu pana poslance Snítilého. Pakliže tento návrh bude přijat, bylo to opět poslední hlasování. Hlasujeme o návrhu jako o celku. Pakliže nebude přijat, dojde k tomu, že bude platit návrh, který je uveden v usnesení zemědělského výboru.

Všichni souhlasí s tímto postupem. Dobře. Nejprve v hlasování pořadové číslo 201 rozhodneme o návrhu pana poslance Teplíka o revokaci. V tuto chvíli nejsem schopna říci číslo hlasování. Paní zpravodajko, řekněte aspoň prosím - ten návrh 5 byl uveden pod jakým písmenem, aby bylo jasné i ve stenozáznamu, co vlastně v tuto chvíli hlasujeme o revokaci.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Pod písmenem S2.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže hlasujeme o revokaci přijatého návrhu pod S2.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 201 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 201 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 176 vyslovilo 68 a 61 bylo proti.

 

Pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nejdu říkat nic k tomu, co se právě odehrálo, ale spíše k tomu, co se odehraje, to znamená k závěrečnému hlasování o návrhu tohoto zákona.

Ačkoliv je mi zcela zřejmé, že většina Poslanecké sněmovny se chystá tento zákon podpořit, a z toho vyplývá, že to, co teď uvedu, na výsledku nic nezmění, a to je to, že poslanecký klub ODS pro tento návrh zákona hlasovat nebude. Důvodů, které by bylo možné teď uvádět, je víc. Uvedu jeden, který si to podle mého názoru zaslouží. Protože ze všeho, co tady projednáváme, je zjevné, že Poslanecká sněmovna - a nebudu vyjmenovávat její politické strany - se tady v tichosti tak, aby si toho občané nevšimli, dokonce v průběhu několika příštích let, aby konečné důsledky dopadly ve chvíli, kdy složení politické scény bude již jiné, snažíte se tady, vážení kolegové a kolegyně, zavést novou daň, akorát jí tak neříkáte. Záměrně ji zavádíte do jiného zákona, a jak jsem uvedl, její fungování rozkládáte do dlouhého časového období.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP