(14.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. O slovo požádal pan kolega Doktor. Poté pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, já se přiznám, že jsem velmi pozorně poslouchal především slova pana ministra a poctivě jsem přemýšlel o tom, co zde říkal, a nemohu přijít na kloub tomu, proč bych měl vnímat tuto novelu zákona jako zvyšování právní jistoty. Přece součástí hodnotového portfolia každé firmy je ochrana především strategicky významných informací. Já skutečně za jednu z nejvýznamnějších strategických informací považuji i zástavy, to, jak mám rozložena úvěrová rizika, čím své úvěry kryji. Já si skutečně dokážu představit, že veřejná listina, veřejný zdroj informací zástav tak, jak jej vy navrhujete, se může stát předmětem intervence, resp. zdrojem informace, které se mohou stát návodem k tomu, jak si vyřizovat účty v nekalém konkurenčním souboji.

Velmi bych vážil tento argument. Přemýšlím o tom, co jste zde říkal, ale zkuste zvážit i tato rizika. Mně to připadá, že vy v logice svého uvažování chcete, aby hráč pokeru zapsal do veřejně přístupné listiny karty, které dostal do hry.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan poslanec Matulka má slovo.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Já jsem původně byl, dámy a pánové, nachystaný spíš s faktickou poznámkou, kterou řeknu na závěr, ale přece jenom dopředu řeknu několik věcných záležitostí.

V první řadě si myslím, že kolega Benda nemá pravdu, když říká, že mu nikdo neodpověděl na otázku, jaký smysl vůbec dává zveřejňování rejstříku, informací. Já si myslím, že odpověď byla jasná, zazněla od pana ministra. Jedná se o ochranu třetích osob. Nevím, jaká diskuse se k tomu může vést, můžeme být nejednotní v názoru, ale odpověď tady zazněla.

Druhá věc. Zaznělo tady několik nepřesností a já si nepamatuji, že by v ústavně právním výboru bylo konstatováno, že není možné brát movité věci do zástavy. To mně paměť slouží špatně, ale to by mně musela sloužit ještě hodně špatně, abych si nepamatoval, že něco takového zaznělo.

Ale hlavně jsem chtěl říci věcně jednu záležitost. Já se shoduji s kolegyní Dundáčkovou na tom, že jsme v ústavně právním výboru dost debatovali o otázce, zda stanovit nebo nestanovit notářům nějaké lhůty. Věcně souhlasím s tím, že ano, tady jsme v souhlasném názoru, že notáři by měli mít stanovenu lhůtu. Pan navrhovatel toho názoru není. Potíž je ale v tom, že ani kolegyně Dundáčková, ani já jsme nebyli schopni v tomto směru předložit nějaký pozměňovací návrh. Takže kritika v tomto směru v obecné rozpravě ve druhém čtení mi připadá nepřípadná. Jestliže nějaký pozměňovací návrh na toto téma budu mít, tak s ním v podrobné rozpravě vyjdu, ale nekorektní je vytýkat navrhovateli, že nic takového neudělal, když to ani udělat nechtěl a chce to udělat někdo. Tak ať to klidně udělá.

Faktická poznámka, se kterou jsem původně chtěl vystoupit. Já jsem rozpravu poslouchal velmi pozorně a pečlivě. Kolegyně a kolegové, měl jsem problémy slyšet. Prosím vás, buďte tak hodní a občas vyslechněte prosby předsedajícího a přestaňte tolik řvát. Je tady opravdu obtížně slyšet leckterý diskusní příspěvek.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego, za vaše vystoupení. Pan poslanec Marek Benda ještě v obecné rozpravě.

 

Poslanec Marek Benda: Pane místopředsedo, dámy a pánové, reaguji částečně na vystoupení pana předkladatele, částečně na vystoupení pana kolegy Matulky. Ať mi někdo řekne, k čemu potřebují třetí osoby a jak se tím zvyšuje jejich ochrana, vědět, jaké mám já zástavní právo na cokoliv. Proč tam není jenom osoba, která osvědčí právní zájem? Mě by toto opravdu zajímalo a argument s tím, že řežu-li s motorovou pilou, potřebuji vědět, kdo na ni má zástavní právo, mně připadá velmi falešným a laciným argumentem. To ať se na mě nikdo nezlobí, řežu-li s motorovou pilou, kterou mi někdo půjčil, je mi srdečně jedno, kdo na ni má zástavní právo, a myslím, že mi to jedno být má.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já odpovím na položenou otázku. To je přece jednoduché. Já když koupím auto v bazaru, chci mít jistotu, že to auto nebylo nikde zastaveno. A to je přece moje právo, které já chci mít. Jsem třetí osoba ve vztahu, toho původního vztahu, toho, kdo si půjčil peníze na auto, protože ten, kdo nechce plnit, tak auto prodá a potom neplní, to znamená, že se zbaví své zástavy, postoupí ji do vlastnictví jiné osoby a ta nová osoba se stává tím zástavcem. A právě chci mít jistotu, že když kupuji, že vím, že to, co kupuji, že nebylo nikde zastaveno. To je velmi jednoduché a já myslím, že nemá smysl tady zakrývat, že to je něco, co by zasahovalo do soukromého práva našich občanů.

Já myslím, že je lépe spíše hlasovat, protože již mluví přesvědčený přesvědčeným, a myslím, že čas běží. Možná, že by bylo dobré debatu pomalu chýlit ke konci a hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já myslím, že problém, pane kolego, je v tom, proč by měl pan poslanec Škromach vědět, že vy jste zastavil auto, když on ho třeba nekupuje? O tom je ten spor. Nicméně nejsem oprávněn vystupovat, nejsem nic jiného než řídící schůze.

Prosím, pan kolega Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já nevím, jestli se s panem kolegou posloucháme -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče. Kolegyně a kolegové, prosím o klid. Já vím, že stoupá nervozita s postupujícím časem, ale nicméně vás chci ujistit, že přinejmenším ještě jeden zákon, tedy celní zákon, budeme projednávat v prvním čtení.

Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Marek Benda: Já nevím, jestli se s panem kolegou Svobodou posloucháme. Já jsem mluvil o tom, že kdo má právní zájem, nechť si samozřejmě zjistí, jestli je nebo není daná věc zatížena zástavním právem, pokud tento registr bude zřízen. Jestli kupujete auto, tak nepochybně máte právní zájem zjistit, jestli toto auto není zatíženo. Já jenom nevím, proč vy byste měl právo vlézt si do internetu a podívat se, jestli moje auto je zastaveno. To je otázka, kterou kladu a která si myslím, že je docela legitimní. A pokud odpovídáme, odpovídejme na otázky, které jsou kladeny, a neodpovídejme na otázky, které nejsou kladeny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nebo které si klademe sami. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo. Obecnou rozpravu končím. Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami.

V obecné rozpravě zazněl návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

 

Vážené kolegyně a kolegové, budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 205. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 144 pro návrh 48, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Otevírám podrobnou rozpravu, do které mám přihlášku pana kolegy Křečka. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl krátkou, téměř legislativně technickou úpravu. Použili jsme totiž v zákoně - a pokud máte před sebou, je to čl. 3 bod 7 - legislativní zkratku "nemovitosti rovná se byty a nebytové prostory". Tak tomu ve skutečnosti je. Byty jsou (?) samozřejmě nebytové prostory, ale občanský zákoník zachází s byty jinak než s jinými nemovitostmi.

(Velký hluk v sále.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP